Aktuelnosti

Izvestaj sa Kube - dr Anabeli Estavez Garcia

Poseta Srbiji doktorke Anabeli Estevez Garcia, specijaliste medicinske onkologije na Kubi i njena disertacija o tretmanu karcinoma u njenoj zemlji dobili su veliku pažnju većine domaćih i stranih medija.

Šef službe za onkologiju Internacionalnog zdravstvenog centra La Pradera, u Srbiju je stigla kao zvanica Gorana Puljezevića, osnivača agencije Consulta al Futuro, koja je zvanično povezana sa kubanskim medicinskim ustanovama kako bi odvela pacijente iz Srbije i drugih država iz regiona na primanje tretmana.

 • Privatni televizijski kanal N1 prikazao ju je uživo u trajanju od pola sata, tokom kojih je odgovorila na brojna pitanja o novostima u svojoj zemlji u oblasti novih lekova i vakcina za različite vrste karcinoma.
 • Takođe, novine Telegraf posvetile su joj stranicu sa nekoliko fotografija, fokusiranih na to zlo od bolesti, i njene projekcije do 2030. godine širom sveta, kao i karakteristike istraživanja i dostignuća Kube u toj oblasti medicine.
 • Govorila je o razvoju i primeni Nimotuzumaba (trgovački naziv CIMAher) za lečenje tumora glave i vrata; o Racotumomabu (Vakira), vakcini za rak pluća i HeberFeronu, vakcini za kožu koja je relativno nova i u fazi registracije.
 • Objasnila je da se sve ovo proizvodi samo na Kubi, kao rezultat višegodišnjeg istraživanja u Centru za molekularnu imunologiju i Centru za genetički inženjering i biotehnologiju.
 • Portal Vesti objavio je široku verziju njenog nastupa u N1, a publikacija engleske novine Diplomacy & Commercer se takođe odnosila na njeno prisustvo u Srbiji i novine kubanske nauke u borbi protiv raka i drugih bolesti.
 • Ono što je prethodilo petodnevnoj poseti Republici Crnoj Gori, bila je objava obimnog izveštaja dnevnika Podgorice o tretmanima na Kubi i o instituciji u kojoj dr Estavez Garcia radi.
 • Specijalista je 1. novembra govorila o temi „Najnovija dostignuća kubanske medicine“, tokom prezentacije u sali hotela u Beogradu kojoj su prisustvovali stručnjaci i lekari, kao i pacijenti koji su se lečili na ostrvu.
 • Ovom prilikom, pored detaljnog upućivanja u primenu novih kubanskih dostignuća u oblasti kancera, pričala je i o drugim dostignućima medicinskih nauka i istraživača u svojoj zemlji.
 • Među njima, istakla je jedinstveni tretman na svetu za retinitis pigmentozu, kao i Herberprot-P za izlečenje dijabetičnog stopala i za sprečavanje amputacija, kao i terapije za psorijazu i vitiligo.
 • Naglasila je da je tzv. Naučni pol (centar) Kube spoj 25 organizacija za istraživanje, testiranje i razvoj novih lekova u kojima radi sedam hiljada naučnika i inženjera i oko 12 hiljada zaposlenih.
 • Doktorka je detaljno opisala medicinske i rehabilitacione usluge koje pružaju ona i njene kvalifikovane kolege iz La Pradere, sa 20 godina iskustva i više od 70 hiljada pacijenata.