Aktuelnosti

parkinsova-bolest-izlecenje

Parkinsonova bolest je neurološki poremećaj koji dovodi do učestalih nevoljnih pokreta različitih delova tela obolelih. Kao posledica napredovanja ove bolesti, kod obolelih se mogu javiti mentalni i psihički poremećaji. Najčešće se javlja kod starijih osoba, mada postoje i primeri obolelih mlađih od 50 godina. Utvrđeno je da na nastanak bolesti utiču način života, ali i nasledni faktori. U Srbiji je trenutno registrovano oko 25 000 obolelih i ova bolest je jedna od najčešćih neuroloških poremećaja koje se podjednako javlja kod žena i muškaraca.

Uzroci nastanka parkinsove bolesti i simptomi

Parkinsonova bolest nastaje usled odumiranja tzv. bazalnih ganglija („crna jezgra“) koje se nalaze u mozgu. U bazalnim ganglijama se stvara dopamin koji je zadužen, između ostalog, za obavljanje voljnih pokreta. Iako je bolest prvi put opisana davne 1817, uzroci koji dovode do odumiranja ovih ganglija još uvek nisu poznati.
Prvi simptomi bolesti su nevoljno podrhtavanje ruku, a kako parkinsova bolest odmiče počinju podrhtavanje i nevoljni pokreti ostalih delova tela. Ukočenost u predelu vrata i ramenog regiona, kao i ostalih mišića i usporenje pokreta su takođe neki od najčešćih simptoma. Kako bolest odmiče, kod pacijenata se javljaju i psihički problemi poput depresije, nesanice, ili demencije. Brzina napredovanja parkinsove bolesti se razlikuje od pacijenta do pacijenta, ali je jako bitno da se bolest otkrije na vreme kako bi se što pre počelo sa terapijom.

Parkinsonova bolest – lečenje

Ova bolest nije smrtonosna, ali svakako utiče na kvalitet života. Kao i za sve bolesti, važno je da se otkrije na vreme. Ukoliko se Parkinsonova bolest dijagnostikuje u ranom stadijumu, simptomi se mogu dosta smanjiti. Danas postoje razni lekovi koji sadrže dopamin, pa se na taj način može nadoknaditi ovaj neurotransmiter. Međutim, kao i za sve, i za ove lekove postoje brojne nuspojave koje će dodatno otežati stanje pacijenta. Zbog toga je jako važno obratiti se lekaru ukoliko postoje smetnje nastale uzimanjem leka, a ne prekidati terapiju na svoju ruku.

Parkinsonova bolest – fizikalna terapija

Iako se i dalje u lečenju Parkinsonove bolesti najčešće preporučuju lekovi, studije su pokazale da i odgovarajuća fizikalna terapija pokazuje dobre rezultate u ublažavanju simptoma ove bolesti. Na Kubi su lekari osmislili specifičan program vežbi i terapija koji se pokazao kao veoma dobar u smanjenju simptoma. Prilagođenim vežbama omogućava se smanjenje ukočenosti mišića, bolja pokretljivost, ali i bolje pshičko stanje pacijenta. Agencija Consulta al futuro je jedina konsultantska agencija u regionu koja omogućava da pacijenti sa naših prostora zvanično stupe u kontakt sa kubanskim lekarima. Na taj način pacijentima je omogućeno stručno savetovanje i terapija koja se primenjuje na Kubi.

Parkinsonova bolest – lečenje biljem

Travari i nadrilekari tvrde da se korišćenjem čajeva i napitaka od različitih mešavina bilja Parkinsonova bolest može izlečiti. Važno je naglasiti da je ova bolest neizlečiva, ali da se njeni simptomi mogu ublažiti. Međutim, iako ne mogu izlečiti pacijenta, pokzalo se da postoje biljke koje delotvorno utiču na simptome Parkinsonove bolesti. Ali isto tako, pojedina jedinjenja nekih biljaka mogu umanjiti dejstvo lekova i zbog toga je jako važno da se pacijent posavetuje sa svojim lekarom pre nego što počne da pije prirodne napitke.