Aktuelnosti

retinopatija pigmentoza

Retinopatija pigmentoza je nasledna bolest koja dovodi do smanjenjenja vida, ili slepila usled promena tzv. štapićastih ćelija mrežnjače. Mrežnjača je veoma važan deo oka, jer njene ćelije svetlosne signale koje dobijamo iz spoljnog sveta prevode u nervne impluse koji stižu do mozga. Tek kada informacija stigne do mozga mi postajemo svesni šta smo videli. Međutim, usled degeneracije ovih ćelija, ovi svetlosni signali neće biti prevedeni u nervne impulse i zbog toga oboleli u početku gube sposobnost perifernog vida, a kasnije to može preći u slepilo.

Retinopatija pigmentoza - simptomi

Prvi simptom retinopatije je tzv. „tunelski vid“, odnosno u početnoj fazi razvoja bolesti dolazi do degeneracije perifernih štapićastih ćelija i zbog toga oboleli gubi sposobnost perifernog vida. Kako bolest napreduje, obolelim se pogoršava vid u noćnim uslovima: teže raspoznaju predmete, mutni su im, a u nekim slučajevima dolazi do gubitka sposobnosti raspoznavanja boja. Ukoliko se retinopatjia pigmentoza ne leči, može dovesti do potpunog slepila.

Retinopatija pigmentoza – uzroci

Glavni uzrok nastanka retinopatije su mutacije na genima proteina koje grade ćelije mrežnjače. Utvrđeno je i da određen broj mutacija na genu za rodopsin može dovesti do retinopatije. Ovaj pigment ima važnu ulogu u funkcionisanju čula vida u mračnim uslovima.
Pored genetske predispozicije, retinopatija pigmentoza može nastati kao posledica dijabetesa. Kod osoba obolelih od dijabetesa može doći do oštećenja krvnih sudova koji dovode kiseonik i hranljive materije do ćelija mrežnjače. Usled toga, organizam počinje da stvara dodatne krvne sudove, čiji zidovi nisu toliko jaki i zbog toga može doći do njihovog pucanja i izlivanja krvi. Dijabetesna retinopatija može nastati usled fizičkih oštećenja na mrežnjači koja su nastala pucanjem slabijih krvnih sudova.

Retinopatija – lečenje

Lek za retinopatiju ne postoji. Međutim, otkrivanje bolesti na vreme, kao i primena adekvatne terapije može usporiti njen dalji razvoj. Postoje različiti oblici terapije koji se preporučuju u zavisnosti od stadijuma i oblika ove bolesti.
Neke od najčešćih metoda u slučaju nasledne, ali i dijabetesne retinopatije jeste hirurški zahvat, nakon koga se primenjuju dalji tretmani. Danas su razvijene metode laserske intervencije, tako da je sam zahvat, ali i oporavak veoma brz. Pored toga, smanjene su šanse za povređivanjem ostalih delova oka, što se često dešavalo tokom klasičnih operacija. U slučaju nasledne retinopatije, prognoze i lečenje u komplikovanije. I uglavnom se nakon hirurškog zahvata sprovode terapije u koje je uključen vitamin A. Kada se otkrije na vreme, dijabetesna retinopatija može se vrlo uspešno kontrolisati. Korišćenjem lekova ili hirirškim zahvatom koji sprečava nastanak novih krvnih sudova, sprečava se dalji razvoj ove bolesti.
Poslednjih godina kubanski lekari su obratili posebnu pažnju na razvoj metoda koje će uspešno usporiti razvoj retinopatije. Danas ovi tretmani su jedni od najuspešnijih na svetu. Zbog toga je sve više pacijenata koji se odlučuju da se podvrgnu lečenju upravo na Kubi. Uz pomoć konsultantske agencije, Consulata al futuro, pacijentima iz naše zemlje i regiona omogućeno je lakše stupanje u kontakt sa kubanskim specijalistima. Ova beogradska agencija je jedina u regionu koja omogućava pacijentima povezivanje sa kubanskim doktorima, koji daju svoje stručne savete i odgovarajuću medicinsku pomoć.
Retinopatija pigmentoza – saznajte više klikom ovde i skinite dokumentaciju koju je potrebno dostaviti odnosno formular za prijavu pacijenata.