Medicinski tretmani

Rehabilitacija bolesti zavisnosti

Terapeutske zajednice raspolažu svim potrebnim uslovima za smeštaj pacijenata, medicinske nege i programe zabave kako bi pacijent mogao da se saživi sa porodičnim ambijentom, pruženom pomoći i saosećanjem.

Kompanija Turizma i Zdravlja u okviru svojih specijalizovanih servisa, nudi program Nuevo Día koji podrazumeva rehabilitaciju pacijenata kao i njihovo ponovno vraćanje drušvu za veoma kratki vremenski period. Ovaj porgram pacijentu daje mogućnost iskazivanja njegovih osećanja, frustracija, snova i želja pri čemu garantuje privatnost, sigurnost, opuštanje u prirodnom okruženju pri čemu se boravak pacijenta čini još prijatnijim.
Program rehabilitacije započinje procenom u kojoj učestvuje jedan član porodice i obuhvata više etapa u kojima se teži kontrolisanju simptoma zavisnosti i promovisanju drugačijeg načina života koji podrazumeva apstinenciju od upotrebe droga, eliminisanje štetnog ponašanja i stvaranje odgovornosti i razvoj intelektualnih i radnih potencijala. Program traje 97 dana, vreme koje je određeno od strane naših doktora specijalista kako bi se obezbedio oporavak i kasniji povratak u društvo.