Klinike i medicinski centri

Klinički Centar za Neurološku Restauraciju

Internacionalni Centar za Neurološku Restauraciju, CIREN, osnovan je 26. februara 1989. godine. CIREN je naučno-medicinski centar koji se bavi razvijanjem programa i tehnologija u polju neurologije. Centar je napravio tehnologiju za neuro-restaurativno, multifaktoralno, intenzivno i personalizovano lečenje pacijenata. Poseduje 6 klinika na kojima se sprovode terapeutski tretmani za svakog pacijenta u trajanju od 7 sati dnevno uz praćenje odgvornog lekara. U CIREN-u se primenjuju najnovije hirurške metode minimalnog pristupa koje su omogućile pronalaženje najboljeg načina lečenja za Parkinsonovu bolest. Centar raspolaže veoma organizovanim kliničkim i ne kliničkim servisom, smeštajem, tehnologijom i opremom poslednje generacije i profesionalnim osobljem.