Klinike i medicinski centri

Medicinsko-Hirurški Centar za Istraživanja

Medicinsko-Hirurški Centar za Istraživanja (CIMEQ) predstavlja zdravstvenu ustanovu visokog naučno-tehničkog nivoa. Opremljena je najmodernijom tehnologijom i raspolaže visoko kvalifikovanim profesionalnim osobljem zdravstvene nege, istraživanja i nastave. CIMEQ raspolaže i smeštajnim kompleksom za pacijente. Zahvaljujući svojoj opremljenosti i osoblju dobio je nacionalni i internacionalni prestiž. Može se pohvaliti velikim iskustvom u primeni lasera u medicini i hirurgiji. Beleži uspeh i zadovoljavajuće rezultate na više polja, a neka od njih su sledeća: Interventna radiologija - Diagnostička endoskopija - Terapeutska endoskopija - Citologija - Primena kiseonika pod pritiskom - Imunologija - Monklonalna antitela - Primena kompjutera u medicini - Stomatologija - Briga o kritičnim pacijentima - Laparoskopija - Terapija ozonom - Oralno-maksio-facijalne proteze - Transplantacija organa