Clínicas

CLINICS AND MEDICAL CENTERS

Deje que la experiencia del personal médico, los excelentes resultados de la terapia y la eficacia de los fármacos sean razones de elegir Cuba para el tratamiento y la recuperación. Iqualmente, no se pueden ignorar las cómodas habitaciones de alojamiento, un ambiente agradable y relajante, y el personal que está a su disposición durante 24 horas, de esta manera presentandole imagen de un servicio profesional de alta calidad que le espera en Cuba.

Los centros médicos muy exitosos y de renombre mundial en Cuba ofrecen a los pacientes la atención médica de alta calidad y protección. Ayuda en el tratamiento y reencuentro con personal médico experto y amistoso se proporcionan en:

Klinički Centar Cira García


Klinički Centar Cira García je zdravstvena ustanova koja je zadužena za pružanje pomoći diplomatskom osoblju, stranim državljanima koji žive u zemlji kao i stranim državljanima koji dođu sa željom da se uvere u efikasnost i uspešnost kubanske medicine. Klinički Centar "Cira García" je zdravstvena ustanova koja je dobila akreditaciju Ministarstva Zdravlja Kube za lečenje stranih državljana.
Klinika se prostire na 6000 kvadratnih metara i u njoj se nalaze sobe na tri sprata sa svim hotelskim i medicinskim pogodnostima. Centar poseduje i operacione sale, post-operacione sale, odeljenje intenzivne nege, laboratorije i ostala pomoćna odeljenja. Medicinsko i tehničko soblje Klinike priznato je u svetu po svojoj profesionalnosti, uslugama i ispunjavanju svih potreba pacijenata.

Nac. Centar za Hirurgiju Minimalnog pristupa


Nacionalni Centar za Hirurgiju Minimalnog pristupa je nacionalni centar koji je posvećen terapeutskoj endoskopiji i minimalno invazivnoj hirurgiji. Pored toga što je edukativni centar za postdiplomske studije u okviru Instituta medicinskih nauka koji se bavi obrazovanjem, edukacijom i obukom lekara specijalista, sa ciljem ovladavanja osnovnim i naprednim tehnikama minimalne hirurgije Nacionalni Centar pruža i medicinske usluge kako domaćim tako i stranim državljanima. Može se pohvaliti osobljem koje poseduje kako nacionalne tako i internacionalne diplome i sertifikate za sprovođenje minimalno invazivnih procedura koje imaju primenu u sledećim specijalnostima: Gastroenterologija, Opšta Hirurgija, Estetska Hirurgija, Urologija, Otolaringologija, Neurohirurgija, Ginekologija, Anesteziologija, Rekontruktivna Hirurgija, Radiologija.
Danas, ovaj centar za hirurgiju raspolaže timom profesionalaca koji pacijentima pružaju medicinske usluge koje predstavljaju spoj najnovije tehnologije i visoko kvalifikovanog medicinskog kadra, a sve u cilju pružanja najkvalitetnije nege u navedenim specijalnostima.

Internacionalni Centar Camilo Cienfuegos


Internacionalni centar Camilo Cienfuegos za Retinosis Pigmentaria osnovan je 1992.godine kao centar za dijagnostikovanje očnih bolesti, a pre svega za lečenje oboljenja Retinosis Pigmentaria. Tretman za Retinosis Pigmentaria ogleda se u hirurškoj tehnici koja se zasniva na primeni ozonoterapije, elektrostimulacije, vitaminoterapije i terapije oligolementima. U ovom centru do sada ukupno je lečeno 4365 pacijenata iz 78 zemalja.
O uspešnosti tretmana za Retinosis Pigmentaria svedoči podatak da je kod 10 000 pacijenata, u 78% slučajeva došlo do zaustavljanja bolesti, kod 16% je došlo do proširenja vidnog polja i izoštravanja vida, a kod samo 6% nije došlo do zadovoljavajućih rezultata. Pored lečenja Retinosis Pigmentaria, centar se bavi lečenjem i sledećih bolesti: retinalna distrofija, bolesti makule, očne bolesti povezane sa Retinosis Pigmentaria, katarakta, glaukom, miopija i druge ametropije.

Klinički Centar za Neurološku Restauraciju


Internacionalni Centar za Neurološku Restauraciju, CIREN, osnovan je 26. februara 1989. godine. CIREN je naučno-medicinski centar koji se bavi razvijanjem programa i tehnologija u polju neurologije. Centar je napravio tehnologiju za neuro-restaurativno, multifaktoralno, intenzivno i personalizovano lečenje pacijenata. Poseduje 6 klinika na kojima se sprovode terapeutski tretmani za svakog pacijenta u trajanju od 7 sati dnevno uz praćenje odgvornog lekara.
U CIREN-u se primenjuju najnovije hirurške metode minimalnog pristupa koje su omogućile pronalaženje najboljeg načina lečenja za Parkinsonovu bolest. Centar raspolaže veoma organizovanim kliničkim i ne kliničkim servisom, smeštajem, tehnologijom i opremom poslednje generacije i profesionalnim osobljem.

Hirurška klinika "Hermanos Ameijeiras"


Ova bolnica postoji već 2 decenije i zahvaljujući svojim rezultatima postala je nacionalni centar za ustraživanja i usavršavanja. Nudi usluge u sledećim kliničko hirurškim specijalnostima: Postdiplomska nastava - Hirurgija minimalnog pristupa - Transplantacija organa i tkiva - Kompjuterska primena u Medicini - Testiranje i uvođenje novih tehnologija - Istraživanje i lečenje malignih bolesti - Reklasifikacija domaćeg i stranog osoblja.
Centar ima veoma bitnu ulogu u usavršavanju i reklasifikaciji lekara i ostalih profesionalaca u okviru 38 medicinskih specijalizacija. Organizuju se kursevi i radionice nacionalnog i internacionalnog karaktera kako za lekare tako i za tehničko osoblje.

Centar Placentarne Histoterapije


Vraćamo osmeh deci, lepotu ženama i poverenje u život muškarcima. Ovaj centar ima više od 10 godina iskustva u lečenju stranih državljana koji imaju dermatološke probleme. U poslednjih 5 godina imao je 4000 pacijenata. Njihovi lekari su ostvarili zavidni uspeh u lečenju vitiliga, psorijaze i alopecije. Zahvaljujući lekovima koji su dobijeni iz ljudske placente, došlo je do izlečenja kod 84% pacijenata sa vitiligom i kod 78% pacijenata sa psorijazom.
U ovoj klinici koja je specijalizovana u dermatoloskim poremećajima možete pronaći lek, zaustavljanje toka bolesti i usavršavanje medicinskog osoblja u pomenutim poljima, kao i postdiplomske kurseve i ekskluzivne lekove za pomenute bolesti.

Zdravstveni Centar La Pradera


Internacionalni Zdravstveni Centar La Pradera nalazi se u prirodnom ambijentu i savršeno kombinuje usluge hotela sa negom i brigom osoblja u cilju poboljšavanja kvaliteta života i organizovanja događaja, kongresa i stručnih konferencija. Nalazi se na 15 km od centra grada i na 25 km od internacionalnog aerodroma José Martí i samim tim sa lakoćom vrši transport pacijenata i pravi rezervacije za ekskurzije na plažama i pruža sav komfor usluga smeštaja uz stručnu medicinsku negu.
Centar pruža sledeće programe: Opšta biološka restauracija - Regulisanje stresa - Regulisanje telesne težine - Briga o starim licima - Rešavanje problema poremećaja sna - Multipla skleroza

Ortopedska bolnica Frank País


Na površini od 10 hektara predstavlja najveći zdravstveni kompleks u svetu koji se bavi ortopedskom hirurgijom, traumatologijom, rekonstrukcijom i rehabilitacijom neuro-koštanog sistema. Osnovana pre više od 3 decenije, rapolaže sa 677 kreveta za kubanske pacijente i sa jednim odeljenjem za lečenje stranih državljana. Ortopedska bolnica Frank País predstavlja i centar Iberoameričke škole za Ortopediju i Traumatologiju. Takođe poseduje 3 fabrike za proizvodnju ortopedskih proteza.

Bolnica se prvenstveno bavi lečenjem deformiteta kičmenog stuba, tumora kostiju i mekih tkiva, periferne i paraplegične paralize, reumatska oboljenja i povrede svih vrsta, neurološke i koštano-artritične poremećaje, kao i post-operaciona rehabilitacija. Medicinske specijalnosti: Problemi kičme - Diskalne hernije - Rekonstruktivna hirurgija povreda stopala i ruku - Paraliza kičmene moždine - Povrede u plesu i sportu - Paraliza perifernih nerava - Infekcije kostiju i zglobova - Produžavanje kostiju - Revaskularizaciona hirurgija - Prelomi i posledice preloma - Rehabilitacija koštano-neuro-zglobnih povreda

Medicinsko-Hirurški Centar za Istraživanja


Medicinsko-Hirurški Centar za Istraživanja (CIMEQ) predstavlja zdravstvenu ustanovu visokog naučno-tehničkog nivoa. Opremljena je najmodernijom tehnologijom i raspolaže visoko kvalifikovanim profesionalnim osobljem zdravstvene nege, istraživanja i nastave. CIMEQ raspolaže i smeštajnim kompleksom za pacijente. Zahvaljujući svojoj opremljenosti i osoblju dobio je nacionalni i internacionalni prestiž. Može se pohvaliti velikim iskustvom u primeni lasera u medicini i hirurgiji.

Beleži uspeh i zadovoljavajuće rezultate na više polja, a neka od njih su sledeća: Interventna radiologija - Diagnostička endoskopija - Terapeutska endoskopija - Citologija - Primena kiseonika pod pritiskom - Imunologija - Monklonalna antitela - Primena kompjutera u medicini - Stomatologija - Briga o kritičnim pacijentima - Laparoskopija - Terapija ozonom - Oralno-maksio-facijalne proteze - Transplantacija organa

Rehabilitacioni Centar Julio Díaz


Sa više od 30 godina iskustva, ovaj centar se može pohvaliti nacionalnim i internacionalnim prestižom. Svake godine primi preko 1500 pacijenata, kako dece tako i odraslih. Centar se bavi lečenjem sledećih bolesti: Koštano zglobne povrede (lumbagije, osteoartritis, bursitis, traumatske posledice reumatizma) - Neurološke poremećaje (paraplegije, hemiplegije, Parkinsonova bolest, multipla skleroza, dečija cerebralna paraliza, traumatske povrede mozga) - Kardiovaskularne bolesti (pacijenti sa infarktom miokardom, revaskularizacija miokarda i koronarna angioplastika) - Ishemijska bolest srca povezana sa povišenim pritiskom, povišenom masnoćom u krvi i dijabetesom melitusom. Centar raspolaže najmodernijom tehnologijom i osobljem visoke profesionalne i etičke osposobljenosti.

Nacionalni Institut Onkologije i Radiobiologije


Nacionalni Institut Onkologije i Radiobiologije (INOR) ima istoriju dužu od 50 godina u dijagnostikovanju, lečenju i istraživanju kancera, uz neprekidnu potragu za novim načinima lečenja kako bi se pacijentima obezbedio kvalitetniji život. Nalazi se u okviru nacionalnog zdravstvenog sistema i predstavlja glavnu instituciju za lečenje kancera i istraživanje ove bolesti kao i za primenu novih načina lečenja.

Centar nudi dobru naučnu i tehničku pripremu, razvija programe za promociju zdravlja i nauke i nudi usluge koje se baziraju na etičkim i humanističkim principima u cilju poboljšanja pacijentovog zdravstvenog stanja.

Rehabilitacioni Centar za bolesti zavisnosti


Cubanacan Turizam i Zdravlje razvio je efikasni sistem za rehabilitaciju osoba sa zavisnošću u vidu programa koji traje 3 meseca u terapeutskoj zajednici u kojoj profesionalno osoblje pomaže pacijentu da pronađe sebe i da za sobom ostavi drogu i alkohol.

Pacijenti su vođeni od strane psihijatara, medicinskih sestara, socijalnih radnika, profesora fizičkog vaspitanja koji im pomažu da promene način života, da više učestvuju u porodici i da se okrenu društvenom životu kojeg čini posao, studije, rekreativne aktivnosti, sport i kulturna dešavanja. Terapeutska zajednica olakšava promenu pacijenta kroz više etapa u kojima pacijent sazreva kao ličnost i pomaže mu da život sa zavisnošću zameni zdravim životom. Cubanacan Turizam i Zdravlje raspolaže sobama koje nude potrebni komfor za razvoj terapeutskog progama lečenja.