Klinike i medicinski centri

Institut za Hematologiju i Imunologiju

Od svog onivanja 1966, Institut za Hematologiju i Imunologiju (I.H.I) bio je jedan od nacionalnih lidera u oblasti istraživanja i tretmana hematoloških i imunoloških bolesti, i dostignutim rezultatima pri uvođenju napredne tehnologij i unapređenja terapija za ove bolesti.

HEMATOLOGIJA:
- Klinička procena i tretmani pacijenata koji boluju od leukemije, lipoma ili multiplog mijeloma
- Bonemarrow Transplantacija koštane srži kod različitih hematoloških bolesti
- Dijagnostifikovanje i tretmani anemije
- Dijagnoza i tretman pacijenata sa srpastom anemijom i drugih hemoglobinopatija
- Klinička procena pacijenata sa poremećajima krvarenja.
IMUNOLOGIJA:
- Dijagnoza i tretman pacijenata sa primarnom imunodeficijencijom
- Dijagnoza i tretmani pacijenata sa autoimunim bolestima.
REGENERATIVNA MEDICINA:
- Oštećenje kičmene moždine
- Osteoartritis
- Vaskularni poremećaji udova disorders of limbs
- Limfedem
- Dišenova bolest
- bolesti perifernih arterija
- Stomatološke bolesti