Klinike i medicinski centri

Nac. Centar za Hirurgiju Minimalnog pristupa

Nacionalni Centar za Hirurgiju Minimalnog pristupa je nacionalni centar koji je posvećen terapeutskoj endoskopiji i minimalno invazivnoj hirurgiji. Pored toga što je edukativni centar za postdiplomske studije u okviru Instituta medicinskih nauka koji se bavi obrazovanjem, edukacijom i obukom lekara specijalista, sa ciljem ovladavanja osnovnim i naprednim tehnikama minimalne hirurgije Nacionalni Centar pruža i medicinske usluge kako domaćim tako i stranim državljanima. Može se pohvaliti osobljem koje poseduje kako nacionalne tako i internacionalne diplome i sertifikate za sprovođenje minimalno invazivnih procedura koje imaju primenu u sledećim specijalnostima: Gastroenterologija, Opšta Hirurgija, Estetska Hirurgija, Urologija, Otolaringologija, Neurohirurgija, Ginekologija, Anesteziologija, Rekontruktivna Hirurgija, Radiologija. Danas, ovaj centar za hirurgiju raspolaže timom profesionalaca koji pacijentima pružaju medicinske usluge koje predstavljaju spoj najnovije tehnologije i visoko kvalifikovanog medicinskog kadra, a sve u cilju pružanja najkvalitetnije nege u navedenim specijalnostima.