Klinike i medicinski centri

Hirurška klinika "Hermanos Ameijeiras"

Ova bolnica postoji već 2 decenije i zahvaljujući svojim rezultatima postala je nacionalni centar za ustraživanja i usavršavanja. Nudi usluge u sledećim kliničko hirurškim specijalnostima: Postdiplomska nastava - Hirurgija minimalnog pristupa - Transplantacija organa i tkiva - Kompjuterska primena u Medicini - Testiranje i uvođenje novih tehnologija - Istraživanje i lečenje malignih bolesti - Reklasifikacija domaćeg i stranog osoblja. Centar ima veoma bitnu ulogu u usavršavanju i reklasifikaciji lekara i ostalih profesionalaca u okviru 38 medicinskih specijalizacija. Organizuju se kursevi i radionice nacionalnog i internacionalnog karaktera kako za lekare tako i za tehničko osoblje.