Klinike i medicinski centri

Rehabilitacioni Centar Julio Díaz

Sa više od 30 godina iskustva, ovaj centar se može pohvaliti nacionalnim i internacionalnim prestižom. Svake godine primi preko 1500 pacijenata, kako dece tako i odraslih. Centar se bavi lečenjem sledećih bolesti: Koštano zglobne povrede (lumbagije, osteoartritis, bursitis, traumatske posledice reumatizma) - Neurološke poremećaje (paraplegije, hemiplegije, Parkinsonova bolest, multipla skleroza, dečija cerebralna paraliza, traumatske povrede mozga) - Kardiovaskularne bolesti (pacijenti sa infarktom miokardom, revaskularizacija miokarda i koronarna angioplastika) - Ishemijska bolest srca povezana sa povišenim pritiskom, povišenom masnoćom u krvi i dijabetesom melitusom. Centar raspolaže najmodernijom tehnologijom i osobljem visoke profesionalne i etičke osposobljenosti.