Klinike i medicinski centri

Internacionalni Centar Camilo Cienfuegos

Internacionalni centar Camilo Cienfuegos za Retinosis Pigmentaria osnovan je 1992.godine kao centar za dijagnostikovanje očnih bolesti, a pre svega za lečenje oboljenja Retinosis Pigmentaria. Tretman za Retinosis Pigmentaria ogleda se u hirurškoj tehnici koja se zasniva na primeni ozonoterapije, elektrostimulacije, vitaminoterapije i terapije oligolementima. U ovom centru do sada ukupno je lečeno 4365 pacijenata iz 78 zemalja. O uspešnosti tretmana za Retinosis Pigmentaria svedoči podatak da je kod 10 000 pacijenata, u 78% slučajeva došlo do zaustavljanja bolesti, kod 16% je došlo do proširenja vidnog polja i izoštravanja vida, a kod samo 6% nije došlo do zadovoljavajućih rezultata. Pored lečenja Retinosis Pigmentaria, centar se bavi lečenjem i sledećih bolesti: retinalna distrofija, bolesti makule, očne bolesti povezane sa Retinosis Pigmentaria, katarakta, glaukom, miopija i druge ametropije.