Klinike i medicinski centri

Nacionalni Institut Onkologije i Radiobiologije

Nacionalni Institut Onkologije i Radiobiologije (INOR) ima istoriju dužu od 50 godina u dijagnostikovanju, lečenju i istraživanju kancera, uz neprekidnu potragu za novim načinima lečenja kako bi se pacijentima obezbedio kvalitetniji život. Nalazi se u okviru nacionalnog zdravstvenog sistema i predstavlja glavnu instituciju za lečenje kancera i istraživanje ove bolesti kao i za primenu novih načina lečenja. Centar nudi dobru naučnu i tehničku pripremu, razvija programe za promociju zdravlja i nauke i nudi usluge koje se baziraju na etičkim i humanističkim principima u cilju poboljšanja pacijentovog zdravstvenog stanja.