Medicinski tretmani

Ortopedija

U oblastima ortopedije i traumatologije Kuba je postigla veliki internacionalni uspeh koji se ogleda u dugoj istraživačkoj tradiciji koja svoje početke ima u šezdesetim godinama prošlog veka. Pacijentima je u ponudi lečenje u veoma uspešnim centrima koji pružaju vrhunsku medicinsku negu, kao što su:

  •  Naučno-ortopetski Internacionalni kompleks Frank País
  •  Medicinsko - hirurški centar za istraživanja (CIMEQ)
  •  Hirurško - Klinička bolnica Hermanos Ameijeiras
  •  Internacionalna Klinika Cira García