Klinike i medicinski centri

Ortopedska bolnica Frank País

Na površini od 10 hektara predstavlja najveći zdravstveni kompleks u svetu koji se bavi ortopedskom hirurgijom, traumatologijom, rekonstrukcijom i rehabilitacijom neuro-koštanog sistema. Osnovana pre više od 3 decenije, rapolaže sa 677 kreveta za kubanske pacijente i sa jednim odeljenjem za lečenje stranih državljana. Ortopedska bolnica Frank País predstavlja i centar Iberoameričke škole za Ortopediju i Traumatologiju. Takođe poseduje 3 fabrike za proizvodnju ortopedskih proteza. Bolnica se prvenstveno bavi lečenjem deformiteta kičmenog stuba, tumora kostiju i mekih tkiva, periferne i paraplegične paralize, reumatska oboljenja i povrede svih vrsta, neurološke i koštano-artritične poremećaje, kao i post-operaciona rehabilitacija. Medicinske specijalnosti: Problemi kičme - Diskalne hernije - Rekonstruktivna hirurgija povreda stopala i ruku - Paraliza kičmene moždine - Povrede u plesu i sportu - Paraliza perifernih nerava - Infekcije kostiju i zglobova - Produžavanje kostiju - Revaskularizaciona hirurgija - Prelomi i posledice preloma - Rehabilitacija koštano-neuro-zglobnih povreda