Klinike i medicinski centri

Centar Placentarne Histoterapije

Vraćamo osmeh deci, lepotu ženama i poverenje u život muškarcima. Ovaj centar ima više od 10 godina iskustva u lečenju stranih državljana koji imaju dermatološke probleme. U poslednjih 5 godina imao je 4000 pacijenata. Njihovi lekari su ostvarili zavidni uspeh u lečenju vitiliga, psorijaze i alopecije. Zahvaljujući lekovima koji su dobijeni iz ljudske placente, došlo je do izlečenja kod 84% pacijenata sa vitiligom i kod 78% pacijenata sa psorijazom. U ovoj klinici koja je specijalizovana u dermatoloskim poremećajima možete pronaći lek, zaustavljanje toka bolesti i usavršavanje medicinskog osoblja u pomenutim poljima, kao i postdiplomske kurseve i ekskluzivne lekove za pomenute bolesti.