Klinike i medicinski centri

Rehabilitacioni Centar za bolesti zavisnosti

Cubanacan Turizam i Zdravlje razvio je efikasni sistem za rehabilitaciju osoba sa zavisnošću u vidu programa koji traje 3 meseca u terapeutskoj zajednici u kojoj profesionalno osoblje pomaže pacijentu da pronađe sebe i da za sobom ostavi drogu i alkohol. Pacijenti su vođeni od strane psihijatara, medicinskih sestara, socijalnih radnika, profesora fizičkog vaspitanja koji im pomažu da promene način života, da više učestvuju u porodici i da se okrenu društvenom životu kojeg čini posao, studije, rekreativne aktivnosti, sport i kulturna dešavanja. Terapeutska zajednica olakšava promenu pacijenta kroz više etapa u kojima pacijent sazreva kao ličnost i pomaže mu da život sa zavisnošću zameni zdravim životom. Cubanacan Turizam i Zdravlje raspolaže sobama koje nude potrebni komfor za razvoj terapeutskog progama lečenja.