Tretmani

Medicinski tretmani na Kubi

U pogledu medicinskih tretmana veoma je važno istaći da kubanska istraživanja nude veoma uspešne i originalne tretmane za određene vrste bolesti. Pošto se radi o tretmanima koji su jedinstveni i originalni "proizvod" kubanske medicine, treba naglasiti da klinike i laboratorije rade nezavisno, odnosno, bez uticaja farmaceutskih kompanija i bez oslanjanja na njihovu finansijsku podršku.

U prilogu gore navedenog, neki od tih tretmana koje nudi kubanska medicina su: tretman za vitiligo i psorijazu, alopeciju, retinitis pigmentosa, dijabetes, tretmani za rak pluća, mozga, prostate, dojke itd. Pored ovih tretmana, u ponudi su i tretmani iz oblasti neurološke rehabilitacije (Parkinsonova bolest, Alchaimer, poremećaji nervnog sistema itd.), ortopedije i traumatologije, estetske hirurgije, tretman za lečenje bolesti zavisnosti (droga, alkohol, itd.).