Neurološka rehabilitacija

Medicinski tretmani rehabilitacije pacijenta sa neurološkim oboljenjima podrazumevaju primenu jedinstvenih metoda razvijenih od strane kubanskih lekara i naučnika, na klinikama koje su opremljene najsavremenijom medicinskom opremom za potrebe dijagnostike i lečenja neuroloških poremećaja.
Tretmani se primenjuju u tretiranju Parkinsonove i Alcajhajmerove bolesti, oštećenja kičmene moždine i mozge, paralize, povreda glave, tumora i ostalih poremaćaja centralnog nervnog sistema.
Multidisciplinarni tim lekara primenjuje terapijsku strategiju koja kombinuje farmakološke, hirurške i neurorehabilitacione metode.

Neurološka rehabilitacija – terapije na Kubi

Tretmani neurološke rehabilitacije sprovode se u Internacionalnom centru za neurološku rehabilitaciju CIREN. Centar je osnovan 1989. godine i predstavlja inovativnu medicinsko-naučnu instituciju koju karakterišu naučna istraživanja i primena i  razvoj tehnologije u neuronaukama.

U okviru CIREN-a postoje četiri klinike na kojima su raspoređeni pacijenti u zavisnosti od oblika i oštećenja funkcija centralnog nervnog sistema.

Imajući u vidu da oštećenja centralnog nervnog sistema po svojoj prirodi i ozbiljnosti zahtevaju personalizovanu terapiju, multidisciplinarni tim kubanskih lekara svakom pacijentu ponaosob, posvećen je do 5h dnevno.

Tim lekara sačinjen je od specijalista različitih grana medicine: neurologa, neurohirurga, internista, fizijatara, psihologa, logopeda, defektologa, radnih terapeuta, fizioterapeuta, medicinskih sestara…

Kubanski lekari razvili su tretmane koji su utemeljeni na intezivnoj multifaktorskoj neurorehabilitaciji.

Ovaj princip zasniva se na integralnoj psihomotornoj evaulaciji. Kombinujući različite tehnike i terapijske postupke pacijentima pružaju kompletan, sistematizovan i adekvatan tretman sa ciljem da se u što kraćem vremenskom roku postigne što veći stepen oporavka izgubljenih kapaciteta.

Program neurolške rehabilitacije

Program se sastoji od 2 faze.

U prvoj fazi izvodi se čitav niz neuroloških i kliničkih procena kako bi se ustanovio stepen i vrsta oštećenja. Na osnovu adekvatnih indikatora postavlja se precizna dijagnoza koja omogućava primenu personalizovane terapije. Ova faza traje 7 dana.

U drugoj fazi pristupa se primeni terapijskog programa posebno koncipiranog za svakog pacijenta.

Ova faza traje 28 dana i sastoji se od 4 ciklusa koji traju po 7 dana. Tokom svakog ciklusa primenjuje se intezivan multidisciplinarni tretman neurološke rehabilitacije, do 5h dnevno, pod nadzorom neurologa.

Ovaj program izvodi se u jednoj od četiri specijalizovane klinike u zavisnosti od patologije slučaja.

U obe faze, visoko specijalizovani stručni tim ima na rapolaganju najmoderniju opremu i vodi se najnovojim naučnim saznanjima prilikom sprovođenja terapijskih mera i postopaka.

Program neurološke rehabilitacije dostupan pacijentima iz celog sveta

Neurološka rehabilitacija je jedna od grana medicine kojoj su kubanski lekari i naučnici veoma posvećeni. Programe namenjene tretiranju Parkisonove bolesti, oštećenja kičmene moždine i mozga, tumora i drugih oboljenja centralnog nervnog sistema koristilo je na hiljade pacijenata iz celog sveta.

Medicinske tretmane neurološke rehabilitacije koji su razvijeni na Kubi karakteriše inovativan pristup, primena najnovijih naučnih saznanja i najsavremenije medicinske opreme, visok procenat efikasnosti i medicinska nega veoma visokog kvaliteta, po uslovima mnogo povoljnijim u odnosu na druge svetske klinike.

Preko naše agencije usluge Internacionalnog centra CIREN koristili su ljudi iz regiona, ali i ljudi i Nemačke, Austrije, Kanade, Turske…

Jedina smo agencija koja je uz saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Kube i podršku Ambasade u Beogradu sklopila ugovor sa Asocijacijom kubanskih lekara. Na ovaj način pacijentima smo omugićili da na zvaničan način, koji garantuje bezbednost, stupe u kontakt sa kubanskim lekarima, dobiju stručno mišljenje vrhunskih svetski proznatih specijalista i koriste usluge koje kubanska medicina nudi.

Vršimo stručan prevod medicinske dokumentacije koju dostavljamo kubanskim lekarima i u roku od  najduže 7 dana (najčešće u roku od 72h) dobijamo odgovor. Ukoliko postoji adekvatan medicinski tretman organizujemo bezbedan put i borvak na nekoj od klinika na Kubi.

Neurološka rehabilitacija – terapije na Kubi

Tretmani neurološke rehabilitacije sprovode se u Internacionalnom centru za neurološku rehabilitaciju CIREN. Centar je osnovan 1989. godine i predstavlja inovativnu medicinsko-naučnu instituciju koju karakterišu naučna istraživanja i primena i  razvoj tehnologije u neuronaukama.

U okviru CIREN-a postoje četiri klinike na kojima su raspoređeni pacijenti u zavisnosti od oblika i oštećenja funkcija centralnog nervnog sistema.

Imajući u vidu da oštećenja centralnog nervnog sistema po svojoj prirodi i ozbiljnosti zahtevaju personalizovanu terapiju, multidisciplinarni tim kubanskih lekara svakom pacijentu ponaosob, posvećen je do 5h dnevno.

Tim lekara sačinjen je od specijalista različitih grana medicine: neurologa, neurohirurga, internista, fizijatara, psihologa, logopeda, defektologa, radnih terapeuta, fizioterapeuta, medicinskih sestara…

Kubanski lekari razvili su tretmane koji su utemeljeni na intezivnoj multifaktorskoj neurorehabilitaciji.

Ovaj princip zasniva se na integralnoj psihomotornoj evaulaciji. Kombinujući različite tehnike i terapijske postupke pacijentima pružaju kompletan, sistematizovan i adekvatan tretman sa ciljem da se u što kraćem vremenskom roku postigne što veći stepen oporavka izgubljenih kapaciteta.

Program neurolške rehabilitacije

Program se sastoji od 2 faze.

U prvoj fazi izvodi se čitav niz neuroloških i kliničkih procena kako bi se ustanovio stepen i vrsta oštećenja. Na osnovu adekvatnih indikatora postavlja se precizna dijagnoza koja omogućava primenu personalizovane terapije. Ova faza traje 7 dana.

U drugoj fazi pristupa se primeni terapijskog programa posebno koncipiranog za svakog pacijenta.

Ova faza traje 28 dana i sastoji se od 4 ciklusa koji traju po 7 dana. Tokom svakog ciklusa primenjuje se intezivan multidisciplinarni tretman neurološke rehabilitacije, do 5h dnevno, pod nadzorom neurologa.

Ovaj program izvodi se u jednoj od četiri specijalizovane klinike u zavisnosti od patologije slučaja.

U obe faze, visoko specijalizovani stručni tim ima na rapolaganju najmoderniju opremu i vodi se najnovojim naučnim saznanjima prilikom sprovođenja terapijskih mera i postopaka.

Program neurološke rehabilitacije dostupan pacijentima iz celog sveta

Neurološka rehabilitacija je jedna od grana medicine kojoj su kubanski lekari i naučnici veoma posvećeni. Programe namenjene tretiranju Parkisonove bolesti, oštećenja kičmene moždine i mozga, tumora i drugih oboljenja centralnog nervnog sistema koristilo je na hiljade pacijenata iz celog sveta.

Medicinske tretmane neurološke rehabilitacije koji su razvijeni na Kubi karakteriše inovativan pristup, primena najnovijih naučnih saznanja i najsavremenije medicinske opreme, visok procenat efikasnosti i medicinska nega veoma visokog kvaliteta, po uslovima mnogo povoljnijim u odnosu na druge svetske klinike.

Preko naše agencije usluge Internacionalnog centra CIREN koristili su ljudi iz regiona, ali i ljudi i Nemačke, Austrije, Kanade, Turske…

Jedina smo agencija koja je uz saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Kube i podršku Ambasade u Beogradu sklopila ugovor sa Asocijacijom kubanskih lekara. Na ovaj način pacijentima smo omugićili da na zvaničan način, koji garantuje bezbednost, stupe u kontakt sa kubanskim lekarima, dobiju stručno mišljenje vrhunskih svetski proznatih specijalista i koriste usluge koje kubanska medicina nudi.

Vršimo stručan prevod medicinske dokumentacije koju dostavljamo kubanskim lekarima i u roku od  najduže 7 dana (najčešće u roku od 72h) dobijamo odgovor. Ukoliko postoji adekvatan medicinski tretman organizujemo bezbedan put i borvak na nekoj od klinika na Kubi.

Medicinski tretmanni na Kubi

Garantujemo Vam maksimalnu diskreciju, posvećenost, profesionalnost, poslovnost, odgovornost pre svega jer ipak je reč o Vašem zdravlju.

Kontakt

Bul. Milutina Milankovića 25b,
11070 Novi Beograd, Srbija

+381 11 711 12 44

Copyright © 2023. Consulta al futuro. All Rights Reserved. Izrada sajta Evolve

Pišite na Viber
Call Now Button