Medicinski tretmani

Dijabetes (šećerna bolest)

Na osnovu procene Svetske zdravstvene organizacije svakih 30 sekundi u svetu se uradi amputacija noge zbog gangrene stopala izazvane šećernom bolešću.

Dijabetes (šećerna bolest) je hronični, neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, tj. trajno povišenim nivoom glukoze u krvi. Uglavnom je uslovljen naslednim faktorima, a nastaje zbog smanjene sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva hormona insulina, odnosno u kombinaciji ova dva faktora.
Ukoliko se ne leči, mogu nastati brojne komplikacije kao što su: hiperglikemija, ketonurija, ketoacidoza, bolesti krvnih sudova, srca, bubrega, očna oboljenja, promene na koži, oboljenja nervnog sistema, dijabetsko stopalo itd.
Jedna od najtežih komplikacija dijabetesa je svakako dijabetsko stopalo. Dijabetsko stopalo je skup oštećenja na kostima i mekim tkivima stopala koja nastaju kao posledica šećerne bolesti. Čak četvrtina obolelih doživi neki oblik ove teške komplikacije.

Pre i posle tretmana