CONSULTA AL FUTURO

Consulta al futuro je prva i jedina konsultanska agencija na prostoru bivše Jugoslavije koja je dobila saglasnost Ministarstva zdravlja Kube da može sklopiti ugovor sa Asocijacijom kubanskih lekara. Na taj način je pružena mogućnost pacijentima da na zvaničan način mogu stupiti u kontakt sa lekarima sa Kube i dobiti njihovo stručno mišljenje i pomoć. Legalizacija svih dokumenata za rad je izvršena u ambasadi Kube u Beogradu čime je potvrđena i njihova podrška u radu.


Dugogodišnje poznanstvo sa vodećim kubanskim lekarima specijalistima rezultiralo je otvaranjem konsultanske agencije Consulta al futuro. U našem širem regionu ovakva vrsta agencije/firme postoji još samo u Italiji, Nemačkoj, Turskoj, a od sada i u Srbiji. Dobijanje saglasnosti za rad sa Kubanske strane podrazumevalo je overu sve potrebne dokumentacije, ne samo od sudskog tumača, već i od strane Ministarstva pravde, Ministarstva inostranih poslova kao i legalizaciju celokupne potrebne dokumentacije u Kubanskoj ambasadi.
Tek nakon toga smo potpisali ugovor sa kubanskom asocijacijom lekara po čijem osnovu smo jedina agencija iz ovog regiona sa kojom mogu zvanično da komuniciraju u cilju pružanja konsultantskih saveta u vezi sa zdravstvenim stanjem pacijenta kao i pružanje usluge kompletnog bolničkog lečenja na Kubi.
Ova činjenica sama po sebi govori koliko je trebalo uložiti truda, rada i vremena za dobijanje svih dozvola i saglasnosti za početak rada kako na Kubi tako i u Srbiji.

To znači da će od sada svi ljudi koji budu zvali Kubansku ambasadu dobiti naš kontakt kao preporuku, ukoliko je potreban neki vid medicinske pomoći ili lečenja na Kubi, što do sada nije bio slučaj.


HavanaNaš cilj

Naš primarni cilj je pomoć ljudima čije je zdravlje ugroženo tako da zahvaljujući kubanskim naučnim dostignućima u tim oblastima može im se pomoći u dobijanju predloga adekvatnih terapija sa uspešnim rezultatima. Sekundarni cilj je da će svi ljudi koji budu želeli da čuju stručno mišljenje – konsultaciju lekara specijaliste sa Kube za određenu bolest, imati mogućnost da nas kontaktiraju.
Motiv

Motiv otvaranja ovakve konsultantske agencije i sa kubanske i sa naše strane protekao je iz humanih razloga tj. da ljudi imaju pristupačnost i dobiju mogucnost primene metoda kubanske medicine, terapija i tretmana koji se samo na Kubi rade, kao i dobijanje potrebnih informacija, saveta ili predloga od strane lekara specijaliste bez odlaska na Kubu.Vaše uspešno lečenje na Kubi i puna podrška od strane Consulta al futuro

Procedura

Da bi vaše lečenje i rehabilitacija prošli uspešno, potrebno je upoznati se sa sledećom procedurom rada:

1.

Nakon komunikacije sa pacijentom potrebno nam je dostaviti svoju email adresu na koju će mu biti poslato:
1. Formular koji služi da bi se na Kubi otvorio zdravstveni karton pacijenata
2. Spisak dokumentacije po zahtevu kubanskih lekara kako bi oni mogli dati svoj predlog lečenja.2.

Dolazak pacijenata sa neophodnom medicinskom dokumentacijom u naše prostorije ili slanje na našu email adresu office@consulta.rs.3.

Stručna i kvalifikovana osoba koja komunicira sa lekarima na Kubi će prevesti svu dokumentaciju sa srpskog jezika i poslati u centralu Asocijacije kubanskih lekara. To je zvanična ustanova na Kubi koja je jedina zadužena i ovlašćena da komunicira sa licima koji nisu gradjani Kube.4.

Lekarski tim pregleda celokupnu dokumentaciju (ukoliko su potrebna dodatna dokumenta i to se mora dostaviti) i lekarski konzilijum dostavlja svoje mišljenje i predlog za lečenje pacijenta. Rok za odgovor pacijentu zavisi od komplikovanosti situacije u kojoj se nalazi pacijent i težine bolesti a ne duže od 7 dana.5.

Odluka da li će svoje lečenje sprovesti na Kubi ili uz saglasnost lekara sa Kube nastaviti lečenje u svojoj zemlji6.

Plaćanje konsultacije i prosleđivanje odgovora.7.

Ukoliko je potrebno stacionarno lečenje na Kubi i to Vam možemo organizovati. Naša organizacija podrazumeva kompletnu brigu i negu o pacijentu koja počinje od momenta polaska iz Srbije (ili iz bilo koje druge zemlje), pomoć prilikom kupovine karte, dočeka na aerodromu u Havani, prevoz i smeštaj, organizacija prevoza od hotela do bolnice, bolnicko lečenje i negu i isto tako nazad do dolaska na aerodrom u Beogradu.8.

Pregled pacijenta od strane Asocijacije kubanskih lekara omogućuje pacijentu da trajno uđe u elektronsku bazu pacijenata iz celog sveta. Svi podaci se arhiviraju i na lični zahtev pacijenta mu se mogu dostaviti. Zbog ažurnosti podataka obaveza pacijenta je da nas obeveštava o svim promenama bitnim za zdravstveno stanje.
Mi radimo po zvaničnom cenovniku Asocijacije Kubanskih lekara i u ciju se autentičnost pacijent može uveriti u našim prostorijama.
Uštede i olakšice koje pacijent dobija sa naše strane su:

  •  nije neophodno putovanje na Kubu zbog lekarske dijagnostike;
  •  pacijent se oslobada dodatnih troškova prevoza, smeštaja, boravka itd.
  •  prevazilaženje jezičke barijere tj. nije neophodno znanje španskog jezika ( izuzev u slučaju da se pacijent odluči za putovanje)

U odgovoru lekara sa Kube za predlog tretmana nalaze se i instrukcije za plaćanje i uplata se vrsi direktno na racun SMC (Asocijacija Kubanskih lekara).
Naša je obaveza briga o zadovoljstvu pacijenta, a Vaša da sledite savete lekara.


Medicinski tretmanni na Kubi

Garantujemo Vam maksimalnu diskreciju, posvećenost, profesionalnost, poslovnost, odgovornost pre svega jer ipak je reč o Vašem zdravlju.

Kontakt

Vojvode Stepe 171,
11010 Beograd, Srbija

+381 11 711 12 44

Copyright © 2024. Consulta al futuro. All Rights Reserved. Izrada sajta Evolve

Pišite na Viber
Call Now Button