PRESS

PRESS

Posete dokotra sa Kuba u organizaciji agencije Consulta al futuro kao jedine agencije sa ovih prostora koja ima dozvolu kubanskog ministartstva zdravlja ispraćena je ne samo u TV i online medijima već i u štampanim medijma. Različiti mediji u Srbiji i regionu su pisali o dostignućima kubanske medicine, mogućnostima lečenja kancera i drugih opakih bolesti, kao i iskustvima pacijenata koji su iz Srbije išli na lečenje na Kubu.