Dijabetes (šećerna bolest)

Kubanski lekari i naučnici su na polju lečenja dijabetesa među najuspešnijim u celom svetu. Razvili su jedinstvene revolucionarne metode lečenja, a kod više od 250 000 pacijaneta uspeli su da izbegnu amputaciju jednog ili oba donja ekstremiteta primenom terapije faktora rasta.

Više od 700 000 ljudi u Srbiji boluje od dijabetesa, što čini približno 10% ukupne populacije. Iako je dijabetes peti uzručnik smrti u Srbiji, procena stručnjaka je da čak oko 40% obolelih nije ni upoznato sa postojanjem bolesti.

Šećerna bolest je bolest savremenog doba koja je u stalnom porastu.

Bez obzira na velika naučna dostignuća kako u dijagnostici tako i u lečenju, dijabetes je i dalje među vodećim uzročnicima smrtnosti na svetskom nivou.

Komplikacije izazvane dijabetesom su veoma ozbiljne i negativno utiču na celokupno zdravstveno stanje obolelog. Ukoliko se bolest zanemari može dovesti do: hiperglikemije, ketonurije, ketoacidoze, bolesti kardiovaskularnog sistema, bubrega, očnih oboljenja, promena na koži, oboljenja nervnog sistema, dijabetesnog stopala i td.

Usled obima i ozbiljnosti problema kubanski lekari i naučnici neumorno rade u pronalaženju novih i usavršavanju postojećih metoda tretiranja dijabetesa i kompikacija njime izazvanih.

U lečenju dijabetesnog stopala primenjuju inovativne lekove koji su proizvod njihove biotehnološke industrije, a za koje su čak i klinike iz Sjedinjenih Američkih Država zainteresovane, bez obzira na sankcije koje Kuba trpi od severnih suseda više od pola veka.

Ministar zdravlja Republike Srbije još 2015. godine izjavio je da je i Srbija zainteresovana za kubanske lekove namenjene lečenju dijabetesnog stopala.

Heberprot-P 75 je lek, faktor rasta epiderma. Proizvod je kubanske biotehnološke industrije sa impresivnim rezultatima u lečenju dijabetesnog stopala.

Urađena su opširna klinička i predklinička istraživanja. U predkliničkim studijama lek je pokazao veoma veliki procenat uspešnosti, da bi kroz kliničke studije njegova efikasnost bila potvrđena.

Primenjuje se kod lečenja dijabetesnog stopala bilo kog stepena. U više od 80% slučajeva sa I i II stepenom i kod 75% pacijenata sa III i IV stepenom došlo je do zatvaranja lezija.

Lečenje dijabetesnog stopala podrazumeva primenu različitih mera i postupaka od strane lekara specijalista iz više oblasti. Uspešnost lečenja zavisi od rane dijagnostike, vrste medicinskih tretmana i discipline, odnosno primene saveta lekara.

Ljudi iz celog sveta rešenje ovog problema nalaze na Kubi, a svojevremeno je i naš veliki glumac Bata Živoinović kubanskim lekarima ukazao poverenje u lečenju ovog oboljenja.

Medicinski tretmani koji se primenjuju na Kubi imaju istu ili veću uspešnost, po znatno povoljnijim uslovima u odnosu na klinike u Evropi ili Americi.

Jedina smo agencija koja je ispunila sve neophodne uslove da bi sklopili ugovor sa Asocijacijom kubanskih lekara i postali njihovi zvanični predstavnici u ovom regionu. Na ovaj način smo ljudima iz Srbije i regiona kubansku medicinu učinili dostupnom, a postupak stupanja u kontakt sa kubanskim lekarima i odlazak na Kubu u cilju lečenja jednostanim.

Zainteresovani pacijenti ne moraju putovati na Kubu da bi dobili stručno mišljenje kubanskih lekara, dovoljno je da nama dostave medicinsku dokumentaciju koju mi prevodimo i dostavljamo lekarima na Kubi. Njihov odgovor dobijamo najčešće za 48 sati, a najdalje za 7 dana. Ukoliko postoji adekvatan medicinski tretman, organizujemo pacijentu bezbedan put i boravak na Kubi, sve do povratka kući.
Više od 700 000 ljudi u Srbiji boluje od dijabetesa, što čini približno 10% ukupne populacije. Iako je dijabetes peti uzručnik smrti u Srbiji, procena stručnjaka je da čak oko 40% obolelih nije ni upoznato sa postojanjem bolesti.

Šećerna bolest je bolest savremenog doba koja je u stalnom porastu.

Bez obzira na velika naučna dostignuća kako u dijagnostici tako i u lečenju, dijabetes je i dalje među vodećim uzročnicima smrtnosti na svetskom nivou.

Komplikacije izazvane dijabetesom su veoma ozbiljne i negativno utiču na celokupno zdravstveno stanje obolelog. Ukoliko se bolest zanemari može dovesti do: hiperglikemije, ketonurije, ketoacidoze, bolesti kardiovaskularnog sistema, bubrega, očnih oboljenja, promena na koži, oboljenja nervnog sistema, dijabetesnog stopala i td.

Usled obima i ozbiljnosti problema kubanski lekari i naučnici neumorno rade u pronalaženju novih i usavršavanju postojećih metoda tretiranja dijabetesa i kompikacija njime izazvanih.

U lečenju dijabetesnog stopala primenjuju inovativne lekove koji su proizvod njihove biotehnološke industrije, a za koje su čak i klinike iz Sjedinjenih Američkih Država zainteresovane, bez obzira na sankcije koje Kuba trpi od severnih suseda više od pola veka.

Ministar zdravlja Republike Srbije još 2015. godine izjavio je da je i Srbija zainteresovana za kubanske lekove namenjene lečenju dijabetesnog stopala.

Lečenje dijabetesnog stopala podrazumeva primenu različitih mera i postupaka od strane lekara specijalista iz više oblasti. Uspešnost lečenja zavisi od rane dijagnostike, vrste medicinskih tretmana i discipline, odnosno primene saveta lekara.

Ljudi iz celog sveta rešenje ovog problema nalaze na Kubi, a svojevremeno je i naš veliki glumac Bata Živoinović kubanskim lekarima ukazao poverenje u lečenju ovog oboljenja.

Medicinski tretmani koji se primenjuju na Kubi imaju istu ili veću uspešnost, po znatno povoljnijim uslovima u odnosu na klinike u Evropi ili Americi.

Jedina smo agencija koja je ispunila sve neophodne uslove da bi sklopili ugovor sa Asocijacijom kubanskih lekara i postali njihovi zvanični predstavnici u ovom regionu. Na ovaj način smo ljudima iz Srbije i regiona kubansku medicinu učinili dostupnom, a postupak stupanja u kontakt sa kubanskim lekarima i odlazak na Kubu u cilju lečenja jednostanim.

Zainteresovani pacijenti ne moraju putovati na Kubu da bi dobili stručno mišljenje kubanskih lekara, dovoljno je da nama dostave medicinsku dokumentaciju koju mi prevodimo i dostavljamo lekarima na Kubi. Njihov odgovor dobijamo najčešće za 48 sati, a najdalje za 7 dana. Ukoliko postoji adekvatan medicinski tretman, organizujemo pacijentu bezbedan put i boravak na Kubi, sve do povratka kući.
Medicinski tretmanni na Kubi

Garantujemo Vam maksimalnu diskreciju, posvećenost, profesionalnost, poslovnost, odgovornost pre svega jer ipak je reč o Vašem zdravlju.

Kontakt

Bul. Milutina Milankovića 25b,
11070 Novi Beograd, Srbija

+381 11 711 12 44

Copyright © 2020. Consulta al futuro. All Rights Reserved. Izrada sajta Evolve

Call Now Button
Pišite na Viber