Dijabetes (šećerna bolest)

Na osnovu procene Svetske zdravstvene organizacije svakih 30 sekundi u svetu se uradi amputacija noge zbog gangrene stopala izazvane šećernom bolešću.

Dijabetes (šećerna bolest) je hronični, neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, tj. trajno povišenim nivoom glukoze u krvi. Uglavnom je uslovljen naslednim faktorima, a nastaje zbog smanjene sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva hormona insulina, odnosno u kombinaciji ova dva faktora.
Ukoliko se ne leči, mogu nastati brojne komplikacije kao što su: hiperglikemija, ketonurija, ketoacidoza, bolesti krvnih sudova, srca, bubrega, očna oboljenja, promene na koži, oboljenja nervnog sistema, dijabetsko stopalo itd.
Jedna od najtežih komplikacija dijabetesa je svakako dijabetsko stopalo. Dijabetsko stopalo je skup oštećenja na kostima i mekim tkivima stopala koja nastaju kao posledica šećerne bolesti. Čak četvrtina obolelih doživi neki oblik ove teške komplikacije.Dijabetes (šećerna bolest) je hronični, neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, tj. trajno povišenim nivoom glukoze u krvi. Uglavnom je uslovljen naslednim faktorima, a nastaje zbog smanjene sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva hormona insulina, odnosno u kombinaciji ova dva faktora.
Ukoliko se ne leči, mogu nastati brojne komplikacije kao što su: hiperglikemija, ketonurija, ketoacidoza, bolesti krvnih sudova, srca, bubrega, očna oboljenja, promene na koži, oboljenja nervnog sistema, dijabetsko stopalo itd.
Jedna od najtežih komplikacija dijabetesa je svakako dijabetsko stopalo. Dijabetsko stopalo je skup oštećenja na kostima i mekim tkivima stopala koja nastaju kao posledica šećerne bolesti. Čak četvrtina obolelih doživi neki oblik ove teške komplikacije.Medicinski tretmanni na Kubi

Garantujemo Vam maksimalnu diskreciju, posvećenost, profesionalnost, poslovnost, odgovornost pre svega jer ipak je reč o Vašem zdravlju.

Kontakt

Bul. Milutina Milankovića 25b,
11070 Novi Beograd, Srbija

+381 11 711 12 44

Copyright © 2020. Consulta al futuro. All Rights Reserved. Izrada sajta Evolve

Call Now Button
Pišite na Viber