Multipla skleroza

Multipla skleroza (lat. multiple sclerosis) predstavlja imunološki proces u kome je odgovor imunološkog sistema organizma usmeren protiv centralnog nervnog sistema. Smatra se autoimunom bolešću i navodi se kao drugi uzrok neurološke invalidnosti, najčešće kod osoba od 20 do 40 godina. Lečenje ovog stanja, do sada bez leka, sastoji se u kontroli simptoma i održavanju normalnog kvaliteta života pacijenata.

Consulta al Futuro nudi tretman lečenja multipla skleroze koji donosi pozitivne rezultate kod pacijenata koji pate od ove bolesti. Primenom različitih procedura sprečava se pogoršanje stanja pacijenata u progresivnim fazama i poboljšava kvalitet njihovog života. Multidisciplinarni tim lekara koji uključuje psihologa, neurologa, fizioterapeuta, medicinske sestre i specijalistu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju radi na proceni i lečenju pacijenata.
Program lečenja multipla skleroze podrazumeva intezivno lečenje čiji tok zavisi od mnogo faktora, te je prilagođen pojedinačnom slučaju. Zasniva se prvenstveno na neurološkoj rehabilitaciji. Trajanje tretmana može biti i do 7 sati na dnevnom nivou. Za postizanje najboljih rezultata koriste se različite terapeutske metode.

Lečenje se sastoji iz dve faze

Prva faza traje 7 dana, kada se rade kliničke i neurološke procene stanja bolesti koje uključuju specijalistički neurološki test, te početnu neurološku procenu, procenu stanja invaliditeta i hendikepa, psihološku i neuropsihološku procenu, procenu urinarnih simptoma, procenu poremećaja govora, disanja i gutanja, kao i dodatna istraživanja (analiza krvi, neurofiziologija, LCR, skener). Određuje se i dijagnoza primenom internacionalnih kriterijuma i vodiča za dobru kliničku praksu. Koriste se skale za merenje oštećenja i invalidnosti, nedostataka i kvaliteta života. Kreira se početna evaluacija sa specijalistom interne medicine i sačinjava se klinička istorija koja obuhvata sve navedene parametre.
Druga faza traje 28 dana. U ovoj fazi se primenjuju različite metode lečenja, u zavisnosti od procena do kojih se došlo u prethodnoj fazi. Tako ova faza podrazumeva primenu lekova za specifično i simptomatsko lečenje, neurorehabilitaciju, restauraciju urinarnih, seksualnih i intestinalnih funkcija organizma. Primenjuju se i terapije govora i gutanja, zatim respiratorna terapija, kao i psihološka i kognitivna rehabilitacija. Tretira se i kognitivni poremećaj i umor, što je čest simptom osoba obolelih od multiple skleroze. Na kraju se pristupa proceni tretmana imunosupresivnih i imunomodulatornih terapija i sveobuhvatnom kvalitetu života pacijenta.
Consulta al Futuro nudi tretman lečenja multipla skleroze koji donosi pozitivne rezultate kod pacijenata koji pate od ove bolesti. Primenom različitih procedura sprečava se pogoršanje stanja pacijenata u progresivnim fazama i poboljšava kvalitet njihovog života. Multidisciplinarni tim lekara koji uključuje psihologa, neurologa, fizioterapeuta, medicinske sestre i specijalistu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju radi na proceni i lečenju pacijenata.
Program lečenja multipla skleroze podrazumeva intezivno lečenje čiji tok zavisi od mnogo faktora, te je prilagođen pojedinačnom slučaju. Zasniva se prvenstveno na neurološkoj rehabilitaciji. Trajanje tretmana može biti i do 7 sati na dnevnom nivou. Za postizanje najboljih rezultata koriste se različite terapeutske metode.

Lečenje se sastoji iz dve faze

Prva faza traje 7 dana, kada se rade kliničke i neurološke procene stanja bolesti koje uključuju specijalistički neurološki test, te početnu neurološku procenu, procenu stanja invaliditeta i hendikepa, psihološku i neuropsihološku procenu, procenu urinarnih simptoma, procenu poremećaja govora, disanja i gutanja, kao i dodatna istraživanja (analiza krvi, neurofiziologija, LCR, skener). Određuje se i dijagnoza primenom internacionalnih kriterijuma i vodiča za dobru kliničku praksu. Koriste se skale za merenje oštećenja i invalidnosti, nedostataka i kvaliteta života. Kreira se početna evaluacija sa specijalistom interne medicine i sačinjava se klinička istorija koja obuhvata sve navedene parametre.
Druga faza traje 28 dana. U ovoj fazi se primenjuju različite metode lečenja, u zavisnosti od procena do kojih se došlo u prethodnoj fazi. Tako ova faza podrazumeva primenu lekova za specifično i simptomatsko lečenje, neurorehabilitaciju, restauraciju urinarnih, seksualnih i intestinalnih funkcija organizma. Primenjuju se i terapije govora i gutanja, zatim respiratorna terapija, kao i psihološka i kognitivna rehabilitacija. Tretira se i kognitivni poremećaj i umor, što je čest simptom osoba obolelih od multiple skleroze. Na kraju se pristupa proceni tretmana imunosupresivnih i imunomodulatornih terapija i sveobuhvatnom kvalitetu života pacijenta.
Medicinski tretmanni na Kubi

Garantujemo Vam maksimalnu diskreciju, posvećenost, profesionalnost, poslovnost, odgovornost pre svega jer ipak je reč o Vašem zdravlju.

Kontakt

Bul. Milutina Milankovića 25b,
11070 Novi Beograd, Srbija

+381 11 711 12 44

Copyright © 2020. Consulta al futuro. All Rights Reserved. Izrada sajta Evolve

Call Now Button
Pišite na Viber