Onkologija

Svetska zdravstvena organizacija kubanskim lekarima i naučnicima iz oblasti biotehnologije priznala je veliki doprinos u razvoju novih metoda prevencije i lečenja kancera. Cilj novorazvijenih naučnih metoda jeste da se kod osoba koje boluju od malignih bolesti postigne takvo stanje da karcinomi ne predstavljaju smrtonosnu već horničnu bolest, sa kojom je moguće živeti visokim kvalitetom života.

S obzirom da su tumorske ćelije prirodno prisutne u telu svake osobe, one počinju da predstavljaju opasnost po život onda kada imuni sistem gubi sposobnost da ih prepozna i uništi, i one nekontrolisano počinju da se razvijaju. Terapije lečenja raka koje se primenjuju na Kubi deluju imunoterapeutski, tj. stimulišu imuni sistem da se bori protiv ćelija raka i omogućavaju da se kontroliše trenutno stanje.
Ova vrsta lečenja raka povećava efikasnost i smanjuje toksičnost hemioterapija i radioterapija. Za visoku efikasnost lečenja raka na Kubu zaslužna je kubanska biotehnološka industrija koja je razvila jedinstvene lekove za onkološke bolesti kao što je vakcina CIMAvax.
Kubanska medicina omogućava kompletan program lečenja kancera. Tretmani se sprovode u Nacionalnom institutu za onkologiju i radiobiologiju (INOR) koji ima više od 50 godina uspešnog iskustva u lečenju raka i blisko sarađuje sa Centrom za molekularnu imunologiju (CIM), gde je razvijeno niz terapijskih vakcina za rak, kao što su: CIMAher-Nimotuzumab, CIMAvax-EGF, Racotumomab-Vaxira,  Ior EPOCIM,  Ior LeukoCIM i td.

Tretman za lečenje kancera pluća

Za lečenje ne-malih ćelija kancera pluća, kubanski lekari razvili su dve vrste vakcina. CIMAVax i Vaxiru. Na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, lekari odlučuju koja od dve vakcine je adekvatna za upotrebu i može doneti bolje rezultate. Cilj ovih vakcina je da se kancer učauri i da pacijent može živeti sa kancerom kao sa hroničnom bolešću.
CIMAVax – vakcina EGFh-P64/montanide ISA 51 je monoklonalno antitelo koje nema antitumorski efekat. To je biološki proizvod sa terapeutskim efektom za poboljšanje imunološkog sistema pacijenta, njegovog kvaliteta života i za kontrolisanje simptoma, sa ohrabrujućim rezultatima kod pacijenata u stadijumima III i IV raka pluća ne-malih ćelija.Racotumomab (komercijalni naziv Vaxira®) je terapeutska vakcina koja se koristi u lečenju čvrstih tumora. Razvijena je od strane Racombia, javno privatnog konzorcija koji je sastavljen iz institucija iz različitih zemalja, pre svega od strane Centra za molekularnu imunologiju iz Havane i od istraživača Univeziteta Buenos Airesa i Nacionalnog univerziteta Kilmesa, oba iz Argentine. Podstiče imunološki sistem pacijenta na stvaranje odgovora protiv belog molekula koji je specifičan za kancer, sa ciljem kontrolisanja rasta tumora, postepeno usporava napredovanje bolesti i produžava život pacijenta. Recotumomab stimuliše imunološki odgovor protiv antigena tumora N-glicolil GM3 (NGcGM3), tipa gangliozida koji se nalazi na površini kancerogenih ćelija pluća i dojki, melanoma i pedijatrijskih neuroektodermskih tumora.

Tretman za lečenje kancera mozga, glave, debelog creva i pankreasa

Za kancer mozga, kubanski lekari su razvili vakcinu Nimotuzumab(CiMAHer).
Nimotuzumab HR3 je humanizovano monoklonalno antitelo za lečenje kancera. Razvijen je u Centru za molekularnu imunologiju u Havani na Kubi. Nimotuzumab ima ulogu između sklonosti okoline i velike specifičnosti ekstraćelijske regije EGFR-a (receptor faktora epidermalnog rasta). Dolazi do stvaranja konkurencije između liganda i aktivacije receptora. Receptor faktora epidermalnog rasta EGFR je važan činilac u razvoju terapija protiv kancera. Dokazano je da kombinacija Nimotuzumab-om sa konvencionalnim načinima lečenja, kao što su terapija zračenjem i hemioterapija, daje bolji odgovor. HR3 je dobijen genetskim inženjeringom i deluje na imunološki sistem tako što ga aktivira, a on kontroliše rast tumorskih ćelija tako što se takmiči sa faktorima proliferacije sa svojim receptorom na tumorskim ćelijama, usporavajući brzinu rasta iste. Nimotuzumab je u fazi istraživanja i za primenu na druge vrste kancera, i pokazao se uspešnim kod lečenja debelog creva, i u nekim slučajevima čak i kod karcinoma pankreasa.
S obzirom da su tumorske ćelije prirodno prisutne u telu svake osobe, one počinju da predstavljaju opasnost po život onda kada imuni sistem gubi sposobnost da ih prepozna i uništi, i one nekontrolisano počinju da se razvijaju. Terapije lečenja raka koje se primenjuju na Kubi deluju imunoterapeutski, tj. stimulišu imuni sistem da se bori protiv ćelija raka i omogućavaju da se kontroliše trenutno stanje.
Ova vrsta lečenja raka povećava efikasnost i smanjuje toksičnost hemioterapija i radioterapija. Za visoku efikasnost lečenja raka na Kubu zaslužna je kubanska biotehnološka industrija koja je razvila jedinstvene lekove za onkološke bolesti kao što je vakcina CIMAvax.
Kubanska medicina omogućava kompletan program lečenja kancera. Tretmani se sprovode u Nacionalnom institutu za onkologiju i radiobiologiju (INOR) koji ima više od 50 godina uspešnog iskustva u lečenju raka i blisko sarađuje sa Centrom za molekularnu imunologiju (CIM), gde je razvijeno niz terapijskih vakcina za rak, kao što su: CIMAher-Nimotuzumab, CIMAvax-EGF, Racotumomab-Vaxira,  Ior EPOCIM,  Ior LeukoCIM i td.

Tretman za lečenje kancera pluća

Za lečenje ne-malih ćelija kancera pluća, kubanski lekari razvili su dve vrste vakcina. CIMAVax i Vaxiru. Na osnovu medicinske dokumentacije pacijenta, lekari odlučuju koja od dve vakcine je adekvatna za upotrebu i može doneti bolje rezultate. Cilj ovih vakcina je da se kancer učauri i da pacijent može živeti sa kancerom kao sa hroničnom bolešću.
CIMAVax – vakcina EGFh-P64/montanide ISA 51 je monoklonalno antitelo koje nema antitumorski efekat. To je biološki proizvod sa terapeutskim efektom za poboljšanje imunološkog sistema pacijenta, njegovog kvaliteta života i za kontrolisanje simptoma, sa ohrabrujućim rezultatima kod pacijenata u stadijumima III i IV raka pluća ne-malih ćelija.Racotumomab (komercijalni naziv Vaxira®) je terapeutska vakcina koja se koristi u lečenju čvrstih tumora. Razvijena je od strane Racombia, javno privatnog konzorcija koji je sastavljen iz institucija iz različitih zemalja, pre svega od strane Centra za molekularnu imunologiju iz Havane i od istraživača Univeziteta Buenos Airesa i Nacionalnog univerziteta Kilmesa, oba iz Argentine. Podstiče imunološki sistem pacijenta na stvaranje odgovora protiv belog molekula koji je specifičan za kancer, sa ciljem kontrolisanja rasta tumora, postepeno usporava napredovanje bolesti i produžava život pacijenta. Recotumomab stimuliše imunološki odgovor protiv antigena tumora N-glicolil GM3 (NGcGM3), tipa gangliozida koji se nalazi na površini kancerogenih ćelija pluća i dojki, melanoma i pedijatrijskih neuroektodermskih tumora.

Tretman za lečenje kancera mozga, glave, debelog creva i pankreasa

Za kancer mozga, kubanski lekari su razvili vakcinu Nimotuzumab(CiMAHer).
Nimotuzumab HR3 je humanizovano monoklonalno antitelo za lečenje kancera. Razvijen je u Centru za molekularnu imunologiju u Havani na Kubi. Nimotuzumab ima ulogu između sklonosti okoline i velike specifičnosti ekstraćelijske regije EGFR-a (receptor faktora epidermalnog rasta). Dolazi do stvaranja konkurencije između liganda i aktivacije receptora. Receptor faktora epidermalnog rasta EGFR je važan činilac u razvoju terapija protiv kancera. Dokazano je da kombinacija Nimotuzumab-om sa konvencionalnim načinima lečenja, kao što su terapija zračenjem i hemioterapija, daje bolji odgovor. HR3 je dobijen genetskim inženjeringom i deluje na imunološki sistem tako što ga aktivira, a on kontroliše rast tumorskih ćelija tako što se takmiči sa faktorima proliferacije sa svojim receptorom na tumorskim ćelijama, usporavajući brzinu rasta iste. Nimotuzumab je u fazi istraživanja i za primenu na druge vrste kancera, i pokazao se uspešnim kod lečenja debelog creva, i u nekim slučajevima čak i kod karcinoma pankreasa.
Medicinski tretmanni na Kubi

Garantujemo Vam maksimalnu diskreciju, posvećenost, profesionalnost, poslovnost, odgovornost pre svega jer ipak je reč o Vašem zdravlju.

Kontakt

Bul. Milutina Milankovića 25b,
11070 Novi Beograd, Srbija

+381 11 711 12 44

Copyright © 2020. Consulta al futuro. All Rights Reserved. Izrada sajta Evolve

Call Now Button
Pišite na Viber