Rehabilitacija bolesti zavisnosti

Tretiranju bolesti zavisnosti kubanski lekari pristupaju sa povećanom pažnjom, izraženom empatijom i pre svega razumevanjem pacijenata.
Pacijenti na raspolaganju imaju adekvatan smeštaj, medicinsku negu i program rehabilitacije zasnovan na prihtvatanju od strane zajednice, porodičnim vrednostima i saosećanju. Ambijent je kreiran na taj način da je pacijentu jednostavno i lako da se prilagodi i prihvati program.

Program Nueve Dia podrazumeva rehabilitaciju pacijenata i njihovo ponovno vraćanje društvenoj zajednici za veoma kratak vremenski period.

Pacijenti imaju mogućnost iskazivanja osećanja, frustracija, trauma, snova, želja, ambicija… pri čemu im je zagarantovana apsolutna privatnost, sigurnost i diskretnost.

Program se sprovodi u prirodnom okruženju kako bi pacijentima boravak bio maksimalno prijatan.

Program rehabilitacije započinje procenom u kojoj učestvuje jedan član porodice. Obuhvata više etapa u kojima se kontrolišu simptomi zavisnosti i teži uspostavljanju drugačijeg sistema vrednosti i načina života.

Uz apstinenciju od upotrebe droga i eliminisanje štetnog ponašanja pacijentima se razvija osećaj odgovornosti, razvoj intelektualnih i radnih potencijala i otklanjanje faktora koji su doveli do zavisnosti.

Potrebno vreme za sprovođenje programa je 97 dana. To je period koji je neophodan kako bi se obezbedio oporavak i kasniji povratak društvenoj zajednici. Dužina trajanja programa definisana je na osnovu dugogodišnjeg iskustva doktora specijalista, kroz rad sa pacijentima iz celog sveta.

Preko naše agencije brzo i jednostavno možete stupiti u kontak sa najboljim lekarima specijalizovanim za tretiranje bolesti zavisnosti.

Jedina smo agencija sa ovih prostora koja je uspela da sklopi ugovor sa Asocijacijom kubanskih lekara.

Na ovaj način pacijentima smo obezbedili legalan i bezbedan put i boravak na nekoj od klinika na Kubi.

Pacijentima i članovima njihovih porodica organizujemo put na Kubu i nudimo podršku za sve vreme trajanja programa.

Program Nueve Dia podrazumeva rehabilitaciju pacijenata i njihovo ponovno vraćanje društvenoj zajednici za veoma kratak vremenski period.

Pacijenti imaju mogućnost iskazivanja osećanja, frustracija, trauma, snova, želja, ambicija… pri čemu im je zagarantovana apsolutna privatnost, sigurnost i diskretnost.

Program se sprovodi u prirodnom okruženju kako bi pacijentima boravak bio maksimalno prijatan.

Program rehabilitacije započinje procenom u kojoj učestvuje jedan član porodice. Obuhvata više etapa u kojima se kontrolišu simptomi zavisnosti i teži uspostavljanju drugačijeg sistema vrednosti i načina života.

Uz apstinenciju od upotrebe droga i eliminisanje štetnog ponašanja pacijentima se razvija osećaj odgovornosti, razvoj intelektualnih i radnih potencijala i otklanjanje faktora koji su doveli do zavisnosti.

Potrebno vreme za sprovođenje programa je 97 dana. To je period koji je neophodan kako bi se obezbedio oporavak i kasniji povratak društvenoj zajednici. Dužina trajanja programa definisana je na osnovu dugogodišnjeg iskustva doktora specijalista, kroz rad sa pacijentima iz celog sveta.

Preko naše agencije brzo i jednostavno možete stupiti u kontak sa najboljim lekarima specijalizovanim za tretiranje bolesti zavisnosti.

Jedina smo agencija sa ovih prostora koja je uspela da sklopi ugovor sa Asocijacijom kubanskih lekara.

Na ovaj način pacijentima smo obezbedili legalan i bezbedan put i boravak na nekoj od klinika na Kubi.

Pacijentima i članovima njihovih porodica organizujemo put na Kubu i nudimo podršku za sve vreme trajanja programa.

Medicinski tretmanni na Kubi

Garantujemo Vam maksimalnu diskreciju, posvećenost, profesionalnost, poslovnost, odgovornost pre svega jer ipak je reč o Vašem zdravlju.

Kontakt

Bul. Milutina Milankovića 25b,
11070 Novi Beograd, Srbija

+381 11 711 12 44

Copyright © 2023. Consulta al futuro. All Rights Reserved. Izrada sajta Evolve

Pišite na Viber
Call Now Button