Vitiligo, psorijaza i alopecija

Tretmani koji se primenjuju kod vitiliga, psorijaze i alopecije razvijeni su u Centru za placentarna i medicinska istraživanja na Kubi. Potpuno su neškodljivi i bez kontraindikacija.
Upotrebom derivata iz ljudske placente kubanski naučnici i lekari uspeli su da razviju tretmane veoma velike uspešnosti. Tretman za vitiligo pokazao se uspešnim kod 84% pacijenata, dok je u tretiranju psorijaze procenat uspešnosti 78%.
Tretmani za vitiligo, psorijazu i alopeciju sprovode se ambulantno i podrazumevaju: informativni razgovor sa lekarom specijalistom kako bi se sagledali svi aspekti bolesti, specijalizovani lekarski pregled i tri seanse.
Kubanski dermatolozi savetuju prekid svakog vida tretiranja kože u trajanju od 45 dana, pre započinjanja lečenja na klinikama na Kubi.

VITILIGO

Vitiligo je oboljenje koje se javlja usled gubitka pigmenta i manifestuje se pojavom, najčešće simetričnih, mlečno-belih fleka na koži, jasno ograničene površine i kružnog obilka. Vitiligo u najvećem broju slučajeva započinje pojavom fleka na licu i zglobovima ruku i nogu. Kasnije se može proširiti u predelu oko pupka, prepona, pazuha, genitalija… ali se može pojaviti i na očima, sluzokoži i unutrašnjem uhu. Delovi kože zahvaćeni vitiligom mogu da se menjaju, fleke mogu da se pomeraju, kao i da menjaju veličinu i oblik tokom vremena.

Vitiligo – uzroci

Ne postoji dovoljno istraživanja koja ukazuju na tačan uzrok nastanka vitiliga. Naučnici ga sve češće smatraju autoimunim oboljenjem. Kod oko 30% pacijenata vitiligo je povezan sa naslednim faktorom. Obično se javlja u životnoj dobi između 10. i 30. godine života, mada se može pojaviti u ranijim ili starijim godinama.

Dijagnoza vitiliga se uspostavlja uz pomoć krvne slike, a potvrđuje se biopsijom tj. patohistološkim nalazom.

Prognoze bolesti su nezahvalne. Moguća je repigmentacija, ali je retka. U najvećem broju slučajeva promene na koži postepeno napreduju.

Lečenje vitiliga na Kubi

Medicinski tretman za vitiligo koji je razvijen na Kubi proizvod je njihove biofarmaceutske industrije.

Još 80-ih godina prošlog veka kubanski ginekolog i farmakolog Carlos Miyares Cao otkrio je da ljudska placenta sadrži derivate koji imaju uticaj na melanin, pigment koji određuje boju kože. Na bazi tih istraživanja razvili su lek Melagenina Plus koji ukoliko se primenjuje isparvno, po savetima dermatologa, ima uspešnost 86%.

PSORIJAZA

Psorijaza je hronično zapaljensko oboljenje kože koje se manifestuje pojavom ružičastih ili sivih mrlja prekrivenih belim ljuspicama. Kod psorijaze su zastupljeni periodi pobošljanja i pogoršnja bolesti, u zavisnosti od mnogih faktora. U periodima poboljšanja psorijaza je jedva primetna, ali u akutnim fazama dolazi do zapaljenskih procesa i ispoljavanja bolesti koje može zahvatiti velike površine kože i u mnogome uticati na kvalitet života obolele osobe.

Psorijaza se u najvećem broju slučajeva pojavljuje na laktovima, kolenima, delovima trupa i temenu glave. Može se javljati i u predelu prepona, pazuha, polnih organa, stopala, na noktima ili na šakama.

Psorijaza je ozbiljno sistemsko oboljenje, često praćeno drugim oboljenjima.

Pacijenti sa psorijazom češće oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti, metaboličkog sindorma i dijabetesa. Mlade osobe, do 25. godine života, sa teškim oblikom psorijaze, spadaju u najugroženiju populaciju od infarkta miokarda.

Kod oko 30% oboleih, psorijaza se javlja na zglobovima i noktima sa ozbiljnim degenerativnim promenama. Ovaj oblik psorijaze svrstava se u reumatične bolesti.

Psorijaza – uzroci

Psorijaza nastaje usled ubrzane reprodukcije ćelija kože. Kod normalnog razvoja, životni ciklus ćelija kože traje oko mesec dana. Ćelije se razvijaju duboko u koži, postepeno kreću ka spoljnim slojevima, na kraju odumiri i otpadaju.

Kod obolelih osoba ceo ovaj proces može trajatu svega nekoliko dana. Ubrzan proces i prekomeran reprodukcija ćelija, dovodi do njihovog nagomilavanja na spoljašnjem sloju kože. Nastaju zadebljane površine od mrtvih ćelija rozikaste do sive boje, koje se postepeno perutaju.

Uzroci nastanka i razvoja bolesti nedovoljno su istraženi, i samim tim nije moguće sa sigurnošću tvrditi iz kog razloga se kod neke osobe pojavila psorijaza. Životna sredina, uslovi života, genetski fakori i imunološki razlozi, do sada su definisani kao fakotori razika za nastanak psorijaze.

Bolest se javlja i kod muškog i kog ženskog pola, u svim životnim dobima. Psorijaza se kod populacije do 25. godine života javlja u velikom broju slučajeva.

Dijagnoza psorijaze uspostavlja se lekarskim pregledom, a potvrđuje biopsijom.

Psorijaza – lečenje na Kubi

Medicinski tretmani koji su primenjuju u lečenju psorijaze na Kubi zasnovani su na primeni leka Coriodermin.

Terapija je plod kubanske biofarmaceutske industrije. Rrazvijena je na osnovu naučnih istraživanja ljudske placente i uticaja njenih derivata na psorijazu u Centru za placentarna i medicinska istraživanja.

Procenat uspešnosti terapije, ukoliko se sprovodi pod medicinskim nadzorom i poštujući savete lekara je 78%.

ALOPECIJA

Alopecija je oboljenje koje rezultura potpunim ili delimičnim gubitkom kose. Alopecija se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi i podjednako je prisutna kod muškara i kod žena.

Smatra se da nastaje kao posledica oštećenja ćelija folikula dlake prouzrokovanog smanjenjem dotoka krvi. Oštećene ćelije folikula dlake oslobađaju antigene supstance koje utiču na imuni sistem i proizvodnju specifičnih antitela uperenih protiv folikule dlake. Ovaj proces dovodi do uništavanja folikularnih ćelija i sprečava formiranje dlake.

Alopecija – uzroci

Alopecija može biti izazvana velikim brojem faktora.

Stres se smatra jednim od glavnih uzročnika nastajanja alopecije. Fizički stres, kao što su ozbiljne operacije, intezivna krvaranje ili emocionalni stres, gubitak dragih ljudi, pretrpljena trauma i sl. mogu izazvati nastanak alopecije.

Zatim alopecija može biti izazvana sistemskim bolestima, infekcijama i drugim štetnim agensima.

Alopecija veoma često može biti posledica radioterapije.

Lekovi, nezdrave navike u ishrani, kao i hormonalne promene mogu dovesti do nastanka alopecije.

Dijagnoza alopecije se uspostavlja lekarskim pregledem, a potvrđuje se nalazima biopsije.

Alopecija – lečenje na Kubi

Medicinski tretmani koji se primenjuju u lečenju alopecije na Kubi, zasnovani su na upotrebi preparata razvijenih u Centru za placentarna i medicinska istraživanja.

Preparati su nastali kao rezultat naučnih istraživanja o uticaja derivata iz ljudske placente na alopeciju i već niz godina unazad daju izvanredne rezultate u lečenju alopecije.
VITILIGO

Vitiligo je oboljenje koje se javlja usled gubitka pigmenta i manifestuje se pojavom, najčešće simetričnih, mlečno-belih fleka na koži, jasno ograničene površine i kružnog obilka. Vitiligo u najvećem broju slučajeva započinje pojavom fleka na licu i zglobovima ruku i nogu. Kasnije se može proširiti u predelu oko pupka, prepona, pazuha, genitalija… ali se može pojaviti i na očima, sluzokoži i unutrašnjem uhu. Delovi kože zahvaćeni vitiligom mogu da se menjaju, fleke mogu da se pomeraju, kao i da menjaju veličinu i oblik tokom vremena.

Vitiligo – uzroci

Ne postoji dovoljno istraživanja koja ukazuju na tačan uzrok nastanka vitiliga. Naučnici ga sve češće smatraju autoimunim oboljenjem. Kod oko 30% pacijenata vitiligo je povezan sa naslednim faktorom. Obično se javlja u životnoj dobi između 10. i 30. godine života, mada se može pojaviti u ranijim ili starijim godinama.

Dijagnoza vitiliga se uspostavlja uz pomoć krvne slike, a potvrđuje se biopsijom tj. patohistološkim nalazom.

Prognoze bolesti su nezahvalne. Moguća je repigmentacija, ali je retka. U najvećem broju slučajeva promene na koži postepeno napreduju.

Lečenje vitiliga na Kubi

Medicinski tretman za vitiligo koji je razvijen na Kubi proizvod je njihove biofarmaceutske industrije.

Još 80-ih godina prošlog veka kubanski ginekolog i farmakolog Carlos Miyares Cao otkrio je da ljudska placenta sadrži derivate koji imaju uticaj na melanin, pigment koji određuje boju kože. Na bazi tih istraživanja razvili su lek Melagenina Plus koji ukoliko se primenjuje isparvno, po savetima dermatologa, ima uspešnost 86%.

PSORIJAZA

Psorijaza je hronično zapaljensko oboljenje kože koje se manifestuje pojavom ružičastih ili sivih mrlja prekrivenih belim ljuspicama. Kod psorijaze su zastupljeni periodi pobošljanja i pogoršnja bolesti, u zavisnosti od mnogih faktora. U periodima poboljšanja psorijaza je jedva primetna, ali u akutnim fazama dolazi do zapaljenskih procesa i ispoljavanja bolesti koje može zahvatiti velike površine kože i u mnogome uticati na kvalitet života obolele osobe.

Psorijaza se u najvećem broju slučajeva pojavljuje na laktovima, kolenima, delovima trupa i temenu glave. Može se javljati i u predelu prepona, pazuha, polnih organa, stopala, na noktima ili na šakama.

Psorijaza je ozbiljno sistemsko oboljenje, često praćeno drugim oboljenjima.

Pacijenti sa psorijazom češće oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti, metaboličkog sindorma i dijabetesa. Mlade osobe, do 25. godine života, sa teškim oblikom psorijaze, spadaju u najugroženiju populaciju od infarkta miokarda.

Kod oko 30% oboleih, psorijaza se javlja na zglobovima i noktima sa ozbiljnim degenerativnim promenama. Ovaj oblik psorijaze svrstava se u reumatične bolesti.

Psorijaza – uzroci

Psorijaza nastaje usled ubrzane reprodukcije ćelija kože. Kod normalnog razvoja, životni ciklus ćelija kože traje oko mesec dana. Ćelije se razvijaju duboko u koži, postepeno kreću ka spoljnim slojevima, na kraju odumiri i otpadaju.

Kod obolelih osoba ceo ovaj proces može trajatu svega nekoliko dana. Ubrzan proces i prekomeran reprodukcija ćelija, dovodi do njihovog nagomilavanja na spoljašnjem sloju kože. Nastaju zadebljane površine od mrtvih ćelija rozikaste do sive boje, koje se postepeno perutaju.

Uzroci nastanka i razvoja bolesti nedovoljno su istraženi, i samim tim nije moguće sa sigurnošću tvrditi iz kog razloga se kod neke osobe pojavila psorijaza. Životna sredina, uslovi života, genetski fakori i imunološki razlozi, do sada su definisani kao fakotori razika za nastanak psorijaze.

Bolest se javlja i kod muškog i kog ženskog pola, u svim životnim dobima. Psorijaza se kod populacije do 25. godine života javlja u velikom broju slučajeva.

Dijagnoza psorijaze uspostavlja se lekarskim pregledom, a potvrđuje biopsijom.

Psorijaza – lečenje na Kubi

Medicinski tretmani koji su primenjuju u lečenju psorijaze na Kubi zasnovani su na primeni leka Coriodermin.

Terapija je plod kubanske biofarmaceutske industrije. Rrazvijena je na osnovu naučnih istraživanja ljudske placente i uticaja njenih derivata na psorijazu u Centru za placentarna i medicinska istraživanja.

Procenat uspešnosti terapije, ukoliko se sprovodi pod medicinskim nadzorom i poštujući savete lekara je 78%.

ALOPECIJA

Alopecija je oboljenje koje rezultura potpunim ili delimičnim gubitkom kose. Alopecija se može javiti u bilo kojoj životnoj dobi i podjednako je prisutna kod muškara i kod žena.

Smatra se da nastaje kao posledica oštećenja ćelija folikula dlake prouzrokovanog smanjenjem dotoka krvi. Oštećene ćelije folikula dlake oslobađaju antigene supstance koje utiču na imuni sistem i proizvodnju specifičnih antitela uperenih protiv folikule dlake. Ovaj proces dovodi do uništavanja folikularnih ćelija i sprečava formiranje dlake.

Alopecija – uzroci

Alopecija može biti izazvana velikim brojem faktora.

Stres se smatra jednim od glavnih uzročnika nastajanja alopecije. Fizički stres, kao što su ozbiljne operacije, intezivna krvaranje ili emocionalni stres, gubitak dragih ljudi, pretrpljena trauma i sl. mogu izazvati nastanak alopecije.

Zatim alopecija može biti izazvana sistemskim bolestima, infekcijama i drugim štetnim agensima.

Alopecija veoma često može biti posledica radioterapije.

Lekovi, nezdrave navike u ishrani, kao i hormonalne promene mogu dovesti do nastanka alopecije.

Dijagnoza alopecije se uspostavlja lekarskim pregledem, a potvrđuje se nalazima biopsije.

Alopecija – lečenje na Kubi

Medicinski tretmani koji se primenjuju u lečenju alopecije na Kubi, zasnovani su na upotrebi preparata razvijenih u Centru za placentarna i medicinska istraživanja.

Preparati su nastali kao rezultat naučnih istraživanja o uticaja derivata iz ljudske placente na alopeciju i već niz godina unazad daju izvanredne rezultate u lečenju alopecije.

Medicinski tretmanni na Kubi

Garantujemo Vam maksimalnu diskreciju, posvećenost, profesionalnost, poslovnost, odgovornost pre svega jer ipak je reč o Vašem zdravlju.

Kontakt

Vojvode Stepe 171,
11010 Beograd, Srbija

+381 11 711 12 44

Copyright © 2024. Consulta al futuro. All Rights Reserved. Izrada sajta Evolve

Pišite na Viber
Call Now Button