Dijabetes – dijabetesno stopalo, lečenje na Kubi

01/02/2021
lecenje-dijabetesnog-stopala-na-kubi.jpg

Dijabetesno stopalo nastaje kao posledica promena na nervima i krvnim sudovima komplikovanih infekcijama. Predstavlja ozbiljnu hroničnu komplikaciju dijabetesa. Kod približno 15% obolelih osoba kao posledica dijabetesa javlja se dijabetesno stopalo.

Usled promena na tkivima kod dijabetesnog stopala dolazi do:

  • opuštanja mišića potkolenice i stopala, spuštanja svoda i nastajanja deformacije stopala,
  • gubitka osećaja za bol. Zbog čega oboleli ne primećuju početne promene na koži, uoče tek kada su uzele maha i teže se leče,
  • smanjenog lučenja znoja, pa koža postoje suva, neelastična, podložna nastajanju rana i infekcijama,
  • nemogućnosti zarastanja rana, pojave nekroze i gangrene,
  • u najtežim slučajevima do amputacije jednog ili oba donja ekstremiteta.

Više od 50% amputacija, koje se urade u celom svetu, povezane su sa dijabetesom.

Dijabatesno stopalo – lečenje na Kubi

Broj ljudi obolelih od dijabetesa i komplikacija izazvanih ovom bolešću je u stalnom porastu. Iz ovog razloga kubanski lekari i naučnici posvećuju joj veoma veliku pažnju. Neumorno rade na razvoju novih i usavršavanju postojećih metoda lečenja.

Zahvaljujući integraciji svih klinika sa naučnim centrima razvili su jedinstvene metode lečenja. Do danas su uspeli da spasu više od 250 000 pacijenata od amputacije jednog ili oba donja ekstremiteta.

Uspešnost terapija dokazuje i podatak da zbog lečenja ovog oboljenja na Kubu dolaze ljudi iz celog sveta: Kanade, Nemačke, Austrije, Kine, Turske, Rusije, Srbije, Amerike…

U lečenju dijabetesnog stopala koriste terapiju faktora rasta. Tretman je proizvod njihove biofarmaceutske industrije i predstavlja jedinstvenu revolucionarnu metodu izuzetno velike uspešnosti. Jedini na svetu u lečenju ovog oboljenja primenjuju ovaj vid tretmana!

Terapije koje se primenjuju u lečenju dijabetesnog stopala su potpuno neškodljive, bez kontraindikacija i neželjenih  efekata.

Kubanski lekari u tretiranju bilo kog oboljenja svakom pojedinačnom pacijentu posvećuju posebnu pažnju. Tako je i kod osoba sa komplikacijama dijabetesnog stopala. Način lečenja zavisi od stepena i progresije bolesti, kao i opšteg zdravstvenog stanja samog pacijenta. Terapijom faktora rasta uspešno leče dijabetesno stopalo i u kasnijim fazama razvoja bolesti. Ipak kao i kod svih drugih oboljenja, rana dijagnostika i početak lečenja na vreme, garantuju jednostavnije lečenje i brži oporavak.

Ne čekajte da bude kasno! Kubanska medicina je priznata i cenjena na međunarodnom nivou. Svi medicinski tretmani koji se primenjuju na Kubi priznati su od Svetske zdravstvene organizacije. Kubanski lekari nikada neće ponuditi nijedan tretman ukoliko on zaista ne može pomoći pacijentu. To je i etički i medicinski pristup kod koga lekari moraju da poštuju sve kodekse.

Kubansku medicinu učinili smo dostupnom ljudima u Srbiji i regionu

Nije potrebno da putujete na Kubu da biste stupili u kontakt sa kubanskim lekarima. Na osnovu medicinske dokumentacije koju mi prevodimo i dostavljamo njima, u najkraćem mogućem roku možete dobiti stručno mišljenje svetski priznatih lekara.

Već niz godina uspešno sarađujemo sa Asocijacijom kubanskih lekara. Jedina smo agencija na ovim prostorima koja je uspela da ispuni sve uslove i uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Kube i Ambasade u Beogradu sklopimo ugovor koji Vam obezbeđuje siguran kontakt sa kubanskim lekarama, bezbedan put i  boravak na nekoj od kubanskih klinika.

Nažalost, naš zdravstveni sistem kao i zdravstveni sistemi zemalja u regionu, u svakom pogledu zaostaju za kubanskim. Iz tog razloga preko naše agencije na Kubu je odlazio veliki broj pacijenata. Ljudi iz Srbije i okruženja, kojima je predložena amputacija, ređenje su našli na Kubi. Zahvaljujući kubanskim pronalascima, tretmanima koji se primenjuju samo kod nih, posvećenosti i umeću kubanskih lekara, pacijenti su izbegli amputaciju. Uz disciplinu i primenu saveta lekara nastavili su da žive veoma visokim kvalitetom života.

Kubansko zdravstvo karakteriše vrhunska zdravstvena nega, prijatno, posvećeno i ljubazno osoblje, kao i klinke opremljene najsavremenijom opremom. Kubanska medicina pruža uslove lečenja neuporedivo uspešnije i kvalitetnije, a istovremeno znatno povoljnije u odnosu na zdravstvene ustanove drugih zemalja,.Primenjuju jedinstvene tretmane koji su plod njihovog dugogodišnjeg ulaganja u nauku i razvoj medicine, farmacije i biotehnologije.

Medicinski tretmanni na Kubi

Garantujemo Vam maksimalnu diskreciju, posvećenost, profesionalnost, poslovnost, odgovornost pre svega jer ipak je reč o Vašem zdravlju.

Kontakt

Vojvode Stepe 171,
11010 Beograd, Srbija

+381 11 711 12 44

Copyright © 2024. Consulta al futuro. All Rights Reserved. Izrada sajta Evolve

Pišite na Viber
Call Now Button