Multipla skleroza – bolest mladih ljudi

24/10/2020
doktorka-ms.jpg

Multipla skleroza je hronična autoimana bolest centralnog nervnog sistema – mozga i kičmene moždine. Po svojoj prirodi veoma je kompleksno oboljenje. Kod multipla skleroze dolazi do izmenjenog mehanizma imunog odgovora na sopstvene delove nervnog tkiva. Imuni sistem stvara antitela protiv sopstvenog centralnog nervnog sistema usled čega dolazi do upale i oštećenja mijelinskog omotača nerava i gubitka strukture ili funkcije nervnih ćelija u različitim delovima mozga i kičmene moždine. Mijelin je omotač nerava koji je odgovoran za prenošenje nervnih impulsa. Njegovim oštećenjem dolazi do neuroloških ispada koji se ispoljavaju na različite načine. Manifastacija bolesti ima mnogo različitih oblika. U zavisnosti od toga koji je deo mozga ili kičmene moždine oštećen, kod svakog pojedinca javljaju se drugačiji simptomi i tok bolesti.

Multipla skleroza simptomi

Neki od simptoma multiple skleroze su:

  • problemi sa vidom koji mogu dovesti i do potpunog gubitka vida,
  • narušena koordinacija pokreta koja može dovesti do paralize,
  • psihička izmenjenost, depresivna i anksiozna raspoloženja,
  • nemogućnost kontrole mokrenja,
  • seksulna disfunkcija,
  • oštećenje govora,
  • vrtoglavice,
  • nesanica…

Nažalost multipla skleroza nastaje kod mlađih osoba. Najčešće se javlja u životnoj dobi od 20 do 50 godine. To je čini posebno teškom naročito što nije moguće prognozirati kojim tokom će bolest dalje napredovati.

Postoji 4 tipa multiple skleroze. Kod pojedinih osoba tok bolesti se karakteriše fazama pogoršavanja i stabilizacije u toku koje bolest ne mora uticati u velikoj meri na životne funkcije. Kod drugih, bolest može biti agresivna i veoma brzo dovesti do pojave invalidnosti.

Uzrok nastanka multipla skleroze još uvek je nepoznat. Ohrabrujuće je da naučnici neumorno rade na istraživanjima i da je u neurologiji na ovom polju u poslednjih 30-ak godina došlo do veoma velikih otkrića i novih tretmana lečenja. Prvi lek je registrovan 1992. godine, a sada već postoje lekovi koji zaustavljaju bolest i do 70%

Lečenje multipla skleroze na Kubi

Kuba je još 60-ih godina prošlog veka za prioritet postavila razvoj medicine i njoj srodnih nauka. Ova strategija je rezultirala time da je kubanska medicina danas među najcenjenijim u celom svetu. Kubanski lekari i naučnici neumorno rade na istraživanjima i pronalascima novih lekova, medicinskih tretmana, suplemenata…

Pored jedinstvenih medicinskih tretmana, kubansko zdravstvo karakteriše vrhunska zdravstvena nega i uslovi bolničkog lečenja istog ili većeg kvaliteta u poređenju sa razvijenim zemljama, po znatno nižim cenama.

Izdvajaju se i po humanosti koju iznova dokazuju u brojnim međunarodnim misijama i po personalnom pristupu svakom pacijentu, što je u lečenju multiple skleroze od presudnog značaja.

U postavljanju dijagnoze i lečenju multiple skleroze učestvuje tim vrhunskih specijalista iz oblasti neurologije, interne medicine, psihologije, fizikalne medicine i rehabilitacije. Zajedno sa medicinskim sestrama i fizioterapeutima svakom pacijentu posvećeni su 5h dnevno. Prrimenjuju jedinstvene medicinske tretmane koji za cilj imaju sprečavanje napretka bolesti i poboljšanje kvaliteta života pacijenta.

Princip lečenja multipla skleroze na Kubi

Zbog same prirode bolesti medicinski tretman lečenja multiple skleroze podeljen je u dve faze. Tokom prve faze koja traje 7 dana, kubanski lekari primenjuju najsavremenije metode procene neurološkog stanja pacijenta. Pprocenjuje se stepen oštećenja i invaliditeta, psihološko stanje, mogućnost govora, disanja, gutanja, kontrole mokrenja, seksualna disfunkcija… Rade se potrebne analize krvi, neurofiziologija, LCR i skener.

U postavljanju dijagnoze primenjuju internacionalne kriterijume i vodič za dobru kliničku praksu, koristeći skale za procenu oštećenja, invalidnosi i kvaliteta života.

Druga faza lečenja traje 28 dana. U zavisnosti od postavljene dijagnoze primenjuju se najmoderniji medicinski tretmani. Terapija podrazumeva primenu lekova, neurorehabilitaciju, revitalizaciju urinarne, seksualne i intestinalne funkcije. Zatim primenjuje se terapija govora, gutanja, otklanjanje osećaja umora – što je čest simptom kod osoba obolelih od multiple skleroze, fizikalna i psihološka terapija.

S posebnom pažnjom pristupaju odabiru i primeni imunosupresivnih i imunomodulatornih terapija. Sve vreme imperativ je na povećanju ukupnog kvaliteta života pacijenta.

Uspešnost kubanskih lekara u lečenju multiple skleroze potvrđuje činjenica da ljudi iz celog sveta dolaze na Kubu kako bi zaustavili tok bolesti i pronašli način da s njom žive.

Stepen izlečenja u prvom redu zavisi od postavljanja dobre dijagnoze i početka lečenja na vreme.

Tretmani multipla skleroze dostupni i našim ljudima

Da bi smo ljudima iz Srbije i regiona omugućili da na brz, bezbedean i efikasan način koriste usluge koje kubanska medicina nudi, uz podršku Ambasade Kube u Beograd, sklopili smo ugovor sa Asocijacijom kubanskih lekara. Svi zainteresovani pacijenti da bi dobili stručno mišljenje specijalista sa Kube ne moraju putovati na Kubu. Dovoljno je da kontaktiraju nas ili Ambasadu u Beogradu i dostave nam medicinsku dokumentaciju. Vršimo stručan prevod medicinske dokumentacije i dostavljamo je lekarima na Kubi. Tim specijalista šalje nam stručno mišljenje najkasnije u roku od 7 dana. Nakon toga, ukoliko postoji medicinski tretman i pacijent želi da putuje na Kubu, nudimo organizaciju putovanja i punu podršku sve do povratka kući.

Veoma je važno da napomenemo da kubanski lekari pacijentima nude isključivo tretmane proverene efikasnosti. Tretmani su registrovani i sprovode se po svim principima koje međunarodne zdravstvene institucije propisuju.

Nikada nijednom pacijentu neće ponuditi uslugu lečenja, ukoliko procenjuju da tretmani koje nude, neće dati rezultate. Nažalost, veoma često se dešava da nam se pacijenti javljaju kada je već kasno. Često dobijamo odgovor da je bolest uznapredovala do tog stepena, da ni kubanska medicina koja je među najboljima u svetu, nije u prilici da ponudi rešenje. S druge strane, pacijenti koji su putovali na Kubu pored znatnog poboljšanja zdravstvenog stanja sa sobom su doneli i impresije o vrhunskom profesionalizmu. Poseban utisak ostavlja posvećenost i toplina svih Kubanaca sa kojma su se sreli.

Cenite život, negujte zdravlje i ne odustaje ukoliko bolest naiđe. Važno je da znate da rešenje postoji. Mi smo tu za vas.

Medicinski tretmanni na Kubi

Garantujemo Vam maksimalnu diskreciju, posvećenost, profesionalnost, poslovnost, odgovornost pre svega jer ipak je reč o Vašem zdravlju.

Kontakt

Bul. Milutina Milankovića 25b,
11070 Novi Beograd, Srbija

+381 11 711 12 44

Copyright © 2020. Consulta al futuro. All Rights Reserved. Izrada sajta Evolve

Pišite na Viber
Call Now Button