Primena integrativne medicine u lečenju raka

11/11/2020
interna-medicina-primena.jpg

Integrativna medicina predstavlja spoj klasične i komplementarne medicine, sa ciljem da se saznanja iz obe oblasti najbolje iskoriste po zdravlje pacijenata.

Govoreći na temu integrativne medicine i važnosti njene primene, dr Anabely Estavez Garcia onkolog i profesor na Međunarodnom institutu u Havani navodi sledeće: tokom 90-ih godina prošlog veka, profesor Rosenberg sa katedre za javno zdravlje sa Harvarda objavio je dva izveštaja koja su ukazivala da je 45% severnoamaričkih pacijenata, nakon konsultacija sa lekarom, otišlo da potraži pomoć od stručnjaka koji bi im ponudili nutricionističko savetovanje, emocionalnu i psihološku podršku, način da se izbore sa bolovima bez uzimanja dodatnih lekova ili način da poboljšaju san bez uzimanja hipnotika. Zapravo, pacijenti su tražili podršku tamo gde im nije ponuđena.

Uzimajući u obzir podatke iz izveštaja, nekoliko godina kasnije radna grupa je došla do zaključaka da pacijenti traže stručnjake sa širokim naučno-tehničkim znanjima, ali pored toga oni traže i adekvatnu medicinsku negu i ljudsku podršku. Osobama koje se susreću sa zdravstvenim problemima potrebna je pažnja, a ne samo lekovi koji istovremeno imaju i široke nuspojave. Oni traže bliskost, a ne samo vrhunsku tehnologiju. Potrebno im je da ih lekari tretiraju kao ljude, a ne samo kao pacijente.

Ovaj novi pristup nazvan je integrativna medicina i predstavlja autentično novu medicinsku paradigmu – novi model lečenja – koji je zapravo stari model jer je zasnovan na Hipokratovoj viziji umetosti negovanja zdravlja. Ovaj novi – stari model spaja, integriše znanja iz zapadne naučno-tehnološke medicine sa terapijskim metodama i instrumentima tzv. komplementarne medicine.

Integrativna medicina ističe važnost celine – koja je mnogo više od prostog zbira delova i na to gledište pokušava da povrati  posmatranje osobe kojoj je zdravlje narušeno.

Važnost integrativne medicine u lečenju malignih oboljenja

Kada je primena integrativne medicine u lečenju raka u pitanju, dr Anabely Estavez Garcia ističe da osobe koje boluju od karcinoma žele da učine sve kako bi ga lečile i osećale se bolje. Integrativna medicina obuhvata sve medicinske postupke i proizvode koji nisu obuhvaćeni konvencionalnom medicinom. U konvencionalnoj medicini tretmani lečenja raka podrazumevaju primenu hirurških metoda – operacija, hemioterapije – primene citostatika, radioterapije – terapije zračenjem i imunoterapije.

Integrativna medicina uključuje klasičnu negu koja se koristi zajedno sa komplementarnom. Kombinuje najbolje od obe, za ukupnu dobrobit po zdravlje pacijenta.

Integrativna medicina pomaže pacijentima da se nose sa simptomima raka i nuspojavama lečenja, nudi mogućnost smanjenog uzimanja lekova primenom ortomolekularne suplementacije, koja omogućava korišćenje prirodnih aktivnih komponenti u terapijskim koncentracijama.

Dr Garcia naglašava važnost ishrane kod onkoloških pacijenata. Integrativna medicina  zastupa stav da je prilagođena ishrana jedan od ključnih faktora na putu ka ozdravljenju.

Na Kubi, u okviru prirodne medicine, biljna medicina se koristi kao dopuna konvencionalnoj terapiji u lečenju hroničnih bolesti poput raka. Ovaj vid medicinske prakse akumulira profesionalno iskustvo u ublažavanju simptoma bolesti i smanjenju toksičnosti konvencionalne terapije, poboljšavajući na taj način kvalitet života pacijenta i omogućavajući proširenje terapije kod svakog pojedinačnog pacijenta. Na ovaj način podržava se osnovni princip lečenja raka koji zahteva personalizovanu terapiju.

Primenom prirodnih preparata utiče se na poboljšanje imunološkog sistema pacijenata, smanjuje se oksidativni stres čime se usporava razvoj bolesti, poboljšava se nutritivni status i postiže bolja tolerancija na konvencionalne lekove.

Ističući da medicina nije nauka, već nauka o nauci, Dr Garcia skreće pažnju da lekari i stručnjaci koji primenjuju integrativnu medicinu rade kao tim, po principu strogosti i predostrožnosti – ne naškoditi pacijentu pre svega, a istovremeno primeniti terapiju koja mu zaista pomaže.

Model koji se do sada primenjivao u lečenju karcinoma, namenjen je rešavanju akutnih procesa i pokazao se neefikasnim, pokazao je da ne daje rezultate kod hroničnih oboljenja. Upravo zbog toga, novi – stari model koji podrazumeva da medicina bude usmerena na zdravlje i oporavak od bolesti, a ne na bolest kao cilj, ponovo se pojavljuje kroz principe integrativne medicine.

Integrativna medicina ima za cilj da obnovi zdravlje. Povratak zdravlju nije ekvivalent izlečenju. Integrativna medicina ne zanemaruje važnost farmakoloških instrumenata i primenu klasičnih medicinskih tretmana u lečenju karcinoma, naprotiv smatra ih terapijskim oružjem od ogromne važnosti, ali ne i jedinim.

Lekari na Kubi smatraju da ne postoje “drugačiji lekovi”, medicina je jedno i lekarima su na raspolaganju sve terapijske metode koje su korisne za pacijenta.

Iz ovih razloga, smatra dr Garcia, na međunarodnom nivou uveden je termin integrativna medicina, što znači da taj pristup ne isključuje nijedan resurs koji pacijentu može biti od koristi.

Integrativna medicina nudi proširenje terapijskih mogućnosti, širi koncept zdravlja i prevencije bolesti.

Medicinski tretmanni na Kubi

Garantujemo Vam maksimalnu diskreciju, posvećenost, profesionalnost, poslovnost, odgovornost pre svega jer ipak je reč o Vašem zdravlju.

Kontakt

Bul. Milutina Milankovića 25b,
11070 Novi Beograd, Srbija

+381 11 711 12 44

Copyright © 2020. Consulta al futuro. All Rights Reserved. Izrada sajta Evolve

Call Now Button
Pišite na Viber