Rak – bolest današnjice

13/02/2020
rak-bolest-danasnjice.jpg

Maligne bolesti, rak ili kancer, predstavljaju drugi po redu uzrok smrtnosti ljudi posle kardiovaskularnih bolesti.
Kancer ili rak predstavlja nekontrolisani rast abnormalnih ćelija bilo gde u telu. Postoji više od 200 tipova kancera. Najčešći po zastupljenosti su rak pluća, rak dojke, rak debelog creva, rak grlića materice i rak prostate.

Šta izaziva rak

Sve što može da uzrokuje da se normalne ćelije u telu pretvore u abnormalne, može i da izazove rak. Za neke opšte poznate stvari koje se povezuju sa nastankom raka smatraju se: izloženost hemijskim otrovima i toksinima, jonizujuća radijacija, neki patogeni organizmi i ljudska genetika. Za nastanak nekih tipova raka je, takođe, zaslužno pušenje (aktivno i pasivno), neadekvatna ishrana, sedeći način života i stres.

Simptomi bolesti

Simptomi i znaci oboljevanja od raka zavise od tipa raka i stadijuma obolelosti. Iako su veoma specifični, neki isti simptomi se mogu primetiti kod bolesnika sa različitom vrstom oboljenja, a to su sledeći:

 • Umor
 • Gubitak telesne težine
 • Bol
 • Promene na koži
 • Promene u funkcionisanju rada bešike i creva
 • Groznica
 • Neuobičajeno krvarenje
 • Perzistentni kašalj ili promena glasa
 • Čvorići
 • Rast nekog tkiva

Kako prepoznati simptome rakasaznaj više

Dijagnoza kancera i stadijumi obolelosti

Iako postoji mnogo testova za skrining i verovatnu dijagnozu kancera, definitivna dijagnoza se postavlja nakon biopsije i detaljnog pregleda uzetog tkiva suspektnog na postojanje kancera.Kao dijagnostička sredstva koriste se ultrazvuk, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca, pozitronska emisiona tomografija i klasične rengenske metode među kojima je i mamografija.

Određivanje stadijuma obolelosti od karcinoma takođe se određuje biopsijom, a značajno je zbog toga što pomaže u određivanju tipa raka i stepena raširenosti eventualnih metastaza. Određivanje stadijuma pomaže i u određivanju protokola lečenja. Stadijumi su obično obeleženi brojevima od 1 do 4, gde je veći broj dodeljen agresivnijem tipu raka ili onom sa najvećim stepenom proširenosti metastaza po telu. Pa ipak, o stadijumima ili fazama raka mora se individualno porazgovarati sa lekarima.

Lečenje raka

Načini i vrsta lečenja zavise od tipa i stadijuma kancera. Najčešće se lečenje prilagođava individualnim potrebama bolesnika. Međutim, većina tretmana uključuje bar nešto ili sve od sledećih:

 • Operacija
 • Hemioterapija
 • Zračenje
 • Imunoterapija

Postoji i mnogo kućnih lekova i alternativnih metoda, ali se obolelima predlaže da se o njihovoj upotrebi posavetuju sa lekarima.

Vakcina kao sredstvo lečenja kancera

Kubanska medicina pruža novi način za lečenja kancera. Tretmani lečenja se sprovode u Nacionalnom institutu za onkologiju i radiobiologiju (INOR), koji sarađuje sa Centrom za molekularnu imunologiju (CIM), gde je razvio nekoliko terapijskih vakcina za rak, kao što su: CIMAher-Nimotuzumab, CIMAvax-EGF, VAXIRA-Racotumomab, IOR EPOCIM, IOR LeukoCIM itd.

Za lečenje kancera pluća, kubanski lekari razvili su dve vrste vakcina: Vaxiru i CimaVax. Na osnovu kompletne zdravstvene dokumentacije pacijenta i konsultacija, lekari odlučuju koja je od dve vakcine odgovarajuća i koja će omogućiti bolje rezultate pri lečenju. Cilj ovih vakcina je da se rak učauri kako bi pacijent nastavio da živi sa njim kao sa hroničnom bolešću.

Vaxira® (Racotumomab) je terapeutska vakcina koja se koristi u lečenju čvrstih tumora tako što stimuliše imunološki odgovor pacijenta protiv antigena tumora N-glicolil GM3 (NGcGM3), tipa gangliozida koji se nalazi na površini kancerogenih ćelija pluća, dojki, melanoma i pedijatrijskih neuroektodermskih tumora.

CIMAVAX je vakcina koja se koristi kod pacijenata u stadijumima III i IV raka pluća za poboljšanje imunološkog sistema pacijenta, pa samim tim i za unapređenje kvaliteta života i za kontrolisanje simptoma bolesti sa ohrabrujućim rezultatima.

Nimotuzumab (CimaHer) je vakcina koja se koristi za lečenje kancera mozga. Nimotuzumab prolazi kroz fazu istraživanja za druge vrste kancera, a pokazao se uspešnim u kombinaciji sa konvencionalnim načinima lečenja i kod lečenja raka debelog creva i pankreasa.

Najzad, najbitnije je da svaki pacijent bude upoznat sa svim načinima lečenja kako bi se uz obavezne konsultacije sa lekarima opredelio za najadekvatnije i najefikasnije metode.

Lekovi i vakcine za lečenje raka sa KubeSaznaj više

Medicinski tretmanni na Kubi

Garantujemo Vam maksimalnu diskreciju, posvećenost, profesionalnost, poslovnost, odgovornost pre svega jer ipak je reč o Vašem zdravlju.

Kontakt

Bul. Milutina Milankovića 25b,
11070 Novi Beograd, Srbija

+381 11 711 12 44

Copyright © 2020. Consulta al futuro. All Rights Reserved. Izrada sajta Evolve

Pišite na Viber
Call Now Button